piątek, 21 maja 2010

Nowenna za Ojczyznę - dzień ósmy/piątek/


Intencja ósmego dnia Nowenny przed Zesłaniem Ducha Świętego:

Dzień Pokutny - przeproszenie za grzechy narodu i swoje osobiste.

"Panie, przebacz nam, Ojcze zapomnij nam.
Zapomnij nam nasze winy, przywołaj kiedy błądzimy."

"Albowiem, jeżeli Syn Boży nas wyzwoli, wówczas będziemy rzeczywiście wolni."

Błagamy Cię Ojcze Niebieski, o łaskę zrozumienia, jak wielkie są nasze narodowe grzechy
przeciwko Twoim przykazaniom i przesłaniu Nowego Przymierza.
Jak brakowało i brakuje Polakom miłości w traktowaniu braci i sióstr
zamieszkujących nasz kraj, którzy mają inne poglądy, zwyczaje, opcje polityczne. 
Jak wiele było i jest nadal pychy i buty wobec innych narodów,
czy też ludzi myślących inaczej.
Za to wszystko przepraszamy Cię Boże w Trójcy Jedyny.
Obmyj Panie Jezu, Twoją Przenajświętszą Krwią naród polski,
wszystkie wieki jego historii i przebacz nam.

Wybacz mnie, niegodnej i grzesznej Twojej córce, to wszystko czym obraziłam Ciebie,
Najwyższego Boga i mojego Pana.
Wybacz wszystkie zamierzone i niezamierzone krzywdy,
które wyrządziłam moim braciom i siostrom oraz sobie samej,
kiedy nie postępowałam zgodnie z Twoją świętą wolą.
Obmyj Panie Jezu, Twoją Przenajświętszą Krwią, całe moje życie,
zgładź winę mego grzechu, wszystkie zranienia,
które zadałam ludziom świadomie i nieświadomie, oczyść moją duszę.
Niech będzie uwielbione Twoje Święte Imię, Boże, mój Stwórco i Odkupicielu teraz i wieki.

Brak komentarzy: