czwartek, 13 maja 2010

Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie.Benedicite, omnia opera Domini, Domino; laudate et superexaltate eum in saecula!
Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie, chwalcie Go i wywyższajcie na wieki!

Jak cudownie być Twoim dzieckiem, Boże Ojcze, Stworzycielu nieba i ziemi.
Wszystkie Twoje dzieła wychwalają Ciebie i skłaniają nas do dziękczynienia.
Dziękuję Ci, że pozwoliłeś mi uczestniczyć w uwielbieniu Ciebie
przez naszych prawosławnych braci w Chrystusie Panu, którzy również kochają Ciebie szczerze.
Dziękuje Ci, że pozwoliłeś mi oglądać wspaniałe dzieła malarstwa bizantyjskiego i słuchać hymnów pochwalnych z początków chrześcijaństwa.
Wierzę, że każdy sposób wychwalania Ciebie jest Ci miły i napełnia Cię radością.
Błogosław Panie, wszystkie Twoje dzieci, niezależnie w jakim obrządku oddają Ci chwałę.

Modlitwa poranna.

" Powstawszy ze snu, dzięki składam Tobie, Najświętsza Trójco, Boże, że z wielkiej Swej dobroci i cierpliwości nie zagniewałeś się na mnie, leniwego i grzesznego, ani nie oddałeś mnie na zatracenie razem z moimi nieprawościami, ale byłeś miłosierny jak zawsze, i niespodziewanie mnie leżącego podniosłeś, abym poranną modlitwa wychwalał moc Twoją. Oświeć i dzisiaj oczy mego umysłu, otwórz moje usta, abym rozważał Twe słowa i rozumiał Twe przykazania i wypełniał wolę Twoją, i wysławiał Cię w serdecznym wyznaniu, i w pieśniach wywyższał Najświętsze Imię Twoje: Ojca, i Syna, i Świętego Ducha, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen."

" Ot sna wostaw, błahodariu Tia, Swiataja Troice, jako mnohija radi Twojeja błahosti i dołhotierpienija nie prohniewałsia jesi na mia leniwaho i hriesznaho, niże pohubił mia jesi so biezzakonii moimi: no czełowiekolubstwował jesi obyczno, i w nieczajanii leżaszczaho wozdwihł mia jesi, wo jeże utrieniewati i sławosłowiti dierżawu Twoju. I nynie proswieti moi oczy myslennyja, otwierzi moja usta pouczatsia słowiesiem Twoim, i razumieti zapowiedi Twoja, i tworiti wolu Twoju, i pieti Tia wo ispowiedanii sierdieczniem, i wospiewati Wsieswiatoje Imia Twoje: Otca, i Syna, i Swiataho Ducha, nynie i prisno, i wo wieki wiekow. Amiń."

Brak komentarzy: