sobota, 18 września 2010

Skrócone sprawozdanie z Konferencji Chrystusa Króla w Rumi.

 

Słowa, słowa, słowa, słowa, słowa, słowa, słowa, słowa, słowa, cytaty,

nawracanie nawróconych, utwierdzanie utwierdzonych, upewnianie pewnych,

słowa, słowa, słowa, słowa, słowa, słowa, słowa, słowa, słowa, cytaty,

my jesteśmy jedynie mądrzy, my jesteśmy powołani, my jesteśmy zaczynem,

słowa, słowa, słowa, słowa, słowa, słowa, słowa, słowa, słowa, cytaty,

my wiemy kto ma rację, my wiemy kto jest przeciw nam, my mamy walczyć,

słowa, słowa, słowa, słowa, słowa, słowa, słowa, słowa, słowa, cytaty.

A Chrystus Pan i Król patrzył i słuchał, i pewnie płakał pytając :

ilu z was przygarnęło sierotę?, ilu z was karmi głodnych?, ilu z was chodzi do chorych?

a ilu do więzień? a ilu pomaga cudzoziemcom? a ilu wybacza swoim przeciwnikom?

bo przecież nie potrzebują lekarza ci, którzy są zdrowi, ale ci, którzy się źle mają.


Przesłanie Świętego Pawła z I listu do Koryntian:

"Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania."

Ojciec Pierre, opiekun ubogich:

"Gdybyś przeczytał wszystkie dzieła teologiczne o Bogu, miałbyś o Nim wyobrażenie, ale nigdy byś Go nie spotkał."

Brak komentarzy: