sobota, 2 października 2010

Aniele Boży, Stróżu mój...


" Aniele Chrystusowy, stróżu mój święty, obrońco duszy i ciała mego,
wszystko mi przebacz, czym tylko w dniu dzisiejszym zgrzeszyłem
i wybaw mnie od wszelkiego podstępu wrogiego nieprzyjaciela,
abym żadnym grzechem nie rozgniewał mego Boga,
i módl się za mnie grzesznego i niegodnego sługę, abyś mógł
przedstawić mnie godnym dobroci i miłosierdzia
Najświętszej Trójcy, i Matki mego Boga Jezusa Chrystusa
i wszystkich świętych. Amen."

" Nie przystąpi do ciebie niedola,
a cios nie dosięgnie twego namiotu.
Bo rozkazał swoim aniołom,
aby cię strzegli na wszystkich twych drogach."

Brak komentarzy: