środa, 27 października 2010

"Jezus jest dla mnie Wszystkim".


Błogosławiona Matko Tereso z Kalkuty módl się za nami.

"Kim jest dla mnie Jezus?"
"Jezus jest Słowem, które stało się Ciałem.
Jezus jest Chlebem Życia.
Jezus jest Ofiarą złożona na Krzyżu za nasze grzechy.
Jezus jest Ofiarą składaną podczas Mszy Świętej
za grzechy całego świata i za moje grzechy.
Jezus jest Słowem, które trzeba głosić.
Jezus jest Prawdą, którą trzeba mówić.
Jezus jest Drogą, którą trzeba kroczyć.
Jezus jest Światłem, które trzeba zapalać.
Jezus jest Życiem, którym trzeba żyć.
Jezus jest Miłością, którą trzeba kochać.
Jezus jest Radością, którą trzeba dzielić.
Jezus jest Ofiarą, którą trzeba złożyć.
Jezus jest Pokojem, który trzeba szerzyć.
Jezus jest Chlebem Życia, który trzeba spożywać.
Jezus jest Głodnym, którego trzeba nakarmić.
Jezus jest Spragnionym, którego trzeba napoić.
Jezus jest Nagim, którego trzeba przyodziać.
Jezus jest Bezdomnym, którego trzeba przyjąć.
Jezus jest Chorym,którego mamy leczyć.
Jezus jest Samotnym, którego trzeba kochać.
Jezus jest Niechcianym, którego trzeba chcieć.
Jezus jest Trędowatym, którego rany trzeba opatrzyć.
Jezus jest Żebrakiem, do którego trzeba się uśmiechnąć.
Jezus jest Alkoholikiem, którego trzeba wysłuchać.
Jezus jest Upośledzonym umysłowo, którego trzeba chronić.
Jezus jest Dzieckiem, które trzeba przytulić.
Jezus jest Niewidomym, którego trzeba prowadzić.
Jezus jest Niemym, za którego trzeba mówić.
Jezus jest Kaleką, z którym trzeba iść.
Jezus jest Narkomanem, któremu trzeba okazać życzliwość.
Jezus jest Prostytutką, którą trzeba wyrwać z niebezpieczeństwa
i której należy okazać przyjaźń.
Jezus jest Więźniem, którego trzeba odwiedzić.
Jezus jest Starcem, któremu mamy służyć.

Dla mnie -
Jezus jest moim Bogiem.
Jezus jest moim Oblubieńcem.
Jezus jest moim Życiem.
Jezus jest moją jedyną Miłością.
Jezus jest dla mnie Wszystkim.

Jezu, kocham Cię całym moim sercem, całą swą istotą. Oddałam Mu wszystko, nawet swoje grzechy, a On stał się moim Oblubieńcem w czułości i w miłości. Odtąd i na zawsze jestem Oblubienicą swojego ukrzyżowanego Oblubieńca. Amen."

XXXIV Spotkanie Krajowe Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata - Maitri.
Częstochowa 23-24 października 2010 roku.

Modlitwa Matki Teresy: " Spraw, Panie, abyśmy byli godni służyć naszym braciom na całym świecie, którzy żyją i umierają w ubóstwie i głodzie.
Daj im dzisiaj, za sprawą naszych rąk, chleba ich powszedniego, a poprzez naszą rozumiejącą miłość obdarz ich pokojem i radością."

ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA,
TAMANDANI MFUMU YAWE. ALLELUJA. ( język icibemba, Zambia)

Alleluja, Alleluja, Alleluja,
Wychwalajcie Wszechmogącego Boga. Alleluja.

Brak komentarzy: