wtorek, 5 października 2010

Bądź błogosławiona pełna łaski.
Błogosławiona i Łaski pełna, Matko Boga i Matko nasza,
Tobie powierzam opiekę nad dzieciątkiem, które ma przyjść na świat.
Wstawiaj się do Twojego Syna i wypraszaj zdroje łaski dla niego
i jego rodziców.
Niech trwają w miłości, ufają Bożej Opatrzności
i wiernie służą Twojemu Synowi Jezusowi Chrystusowi.


Magnificat.
Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
a Jego Imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu,
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami,
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak obiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Brak komentarzy: