niedziela, 17 października 2010

Święty Judo Tadeuszu módl się za naszym KościołemŚwięty Judo Tadeuszu, potężny nasz Obrońco i Opiekunie!
Zwracam się do Ciebie o orędownictwo w sprawie trudnej
i z ludzkiej oceny nieomal niemożliwej.
Pomóż napełnić naszą Świątynię wieloma młodymi ludźmi,
którzy swój los, swoje życie, swoje problemy i swoje radości
zechcieliby oddać Jezusowi Chrystusowi.
Aby przychodzili do swojego Kościoła nie tylko z tradycji,
z przymuszenia przez rodziców, z powodu towarzystwa kolegów,
ale z potrzeby serca, z miłości do Boga, aby się w nim dobrze czuli
i aby byli w łączności z naszym Stworzycielem i Odkupicielem.

Święty Judo Tadeuszu!
Wyproś u Jezusa łaskę napełnienia Duchem Świętym,
Jego Światłem i Mocą, wszystkich młodych ludzi z naszej Parafii,
żeby szli oni drogą Prawdy i Ewangelii,
aby słowa ich przewodników duchowych nie padały w próżnię,
ażeby wiele młodych serc odnalazło żywą wiarę i potrafiło wielbić
Boga w Trójcy Jedynego.
Niech całym swoim życiem okazują Mu wdzięczność,
a poprzez śpiew i modlitwy uwielbienia,
żeby wnosili Bożą radość do naszej Świątyni.

Módl się za nami Nasz Patronie!

Brak komentarzy: