piątek, 18 grudnia 2015

Wprowadź swoich bliskich do nieba!!!


Chwalę Cię Panie, uwielbiam i dzięki Ci składam, za Twoją wielką miłość!.
Za to, że dałeś nam Święty Rok przebaczenia i miłosierdzia,
w którym.możemy codziennie przeprowadzić jedną duszę do nieba!
Jak wielka to dla mnie radość, że mogę dzięki Twojej łasce,
starać się spełnić następujące warunki uzyskania odpustu zupełnego
dla siebie i zmarłych:
Warunki zwyczajne:

- sakramentalna spowiedź, 
- Komunia Eucharystyczna, 
- modlitwa według intencji Ojca świętego („Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo” lub inna), 
- wykluczenie przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego (gdy brak któregokolwiek z w/w elementów odpust będzie częściowy).
Warunki dodatkowe

- pielgrzymka do Drzwi Świętych w wyznaczonym kościele;
- uczestnictwo we Mszy świętej;  
- refleksja nad miłosierdziem;
- odmówienie „Wierzę w Boga”;
- modlitwa za Ojca Świętego.
Ty znasz, Panie, pragnienia mojego serca i znasz to największe marzenie,
aby spotkać Ciebie, Miłość mojego życia, w wiecznych przestrzeniach Twojego czasu.
I spotkać wszystkich moich bliskich, krewnych, przyjaciół, znajomych i tych,
którzy towarzyszyli mi w ziemskiej pielgrzymce.
Wdzięczność przepełnia moje serce również za Papieża Franciszka, Papieża Miłosierdzia.
Bądź uwielbiony Boże w Trójcy Jedyny teraz i na wieki!

Psalm 25
Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę, mój Boże,
Tobie ufam: niech nie doznam zawodu!
Niech moi wrogowie nie triumfują nade mną!
Nikt bowiem, kto Tobie ufa, nie doznaje wstydu;
doznają wstydu ci, którzy łamią wiarę dla marności.
Daj mi poznać drogi Twoje, Panie, i naucz mnie Twoich ścieżek!
Prowadź mnie według Twej prawdy i pouczaj,
bo Ty jesteś Bóg, mój Zbawca, i w Tobie mam zawsze nadzieję.
Wspomnij na miłosierdzie Twe, Panie, na łaski Twoje, co trwają od wieków.
Nie wspominaj grzechów mej młodości ,
ale o mnie pamiętaj w Twojej łaskawości ze względu na dobroć Twą, Panie!
Pan jest dobry i prawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom;
rządzi pokornymi w sprawiedliwości, ubogich uczy swej drogi.
Wszystkie ścieżki Pana - to łaskawość i wierność
dla tych, co strzegą przymierza i Jego przykazań.
Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, odpuść mój grzech, a jest on wielki.
Kim jest człowiek, co się boi Pana?
Takiemu On wskazuje, jaką drogę wybrać.
Będzie on przebywał wśród szczęścia, a jego potomstwo posiądzie ziemię
Pan przyjaźnie obcuje z tymi, którzy się Go boją, i powierza im swoje przymierze.
Oczy me zawsze zwrócone na Pana, gdyż On sam wydobywa nogi moje z sidła
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, bo jestem samotny i nieszczęśliwy.
Oddal uciski mojego serca, wyrwij mnie z moich udręczeń!
Spójrz na udrękę moją i na boleść i odpuść mi wszystkie grzechy!
Spójrz na mych nieprzyjaciół: jest ich wielu i gwałtownie mnie nienawidzą.
Strzeż mojej duszy i wybaw mnie, bym się nie zawiódł, gdy się uciekam do Ciebie.
Niechaj mnie chronią niewinność i prawość, bo w Tobie, Panie, pokładam nadzieję.
Boże, wybaw Izraela ze wszystkich jego ucisków!


Brak komentarzy: