niedziela, 5 lutego 2012

Litania do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych.

Kyrie, elejson, Chryste elejson, Kyrie, elejson,
Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo - módl się za nami.
Matko Boża z Lourdes - módl się za nami.
Matko pod krzyżem stojąca - módl się za nami.
Matko miłosierna - módl się za nami.
Niebieska Lekarko dusz naszych - módl się za nami.
Uzdrowienie chorych - módl się za nami.
Orędowniczko nasza u Syna - módl się za nami.
Pani łagodna i bardzo łaskawa - módl się za nami.
Nadziejo chorych i strapionych - módl się za nami.
Męstwo cierpiących i prześladowanych - módl się za nami.
Pocieszycielko zasmuconych - módl się za nami.
Oparcie niewinnych i pokrzywdzonych - módl się za nami.
Ostojo cichych i pokornych - módl się za nami.
Opiekunko rodzin dotkniętych cierpieniem - módl się za nami.
Zwiastunko Bożego pokoju - módl się za nami
Wspomożycielko uciekających się do Ciebie - módl się za nami.
Wzorze cierpliwości - módl się za nami.
Ratunku ginących grzeszników - módl się za nami.
Abyśmy wiernie Synowi Twemu służyli - przyczyń się za nami.
Abyśmy we wszystkim pełnili Jego świętą wolę - przyczyń się za nami.
Abyśmy grzechami ciężkimi Go nie zasmucali - przyczyń się za nami.
Abyśmy cierpienia nasze przyjmowali z pokorą - przyczyń się za nami.
Abyśmy w rozpacz nie popadali - przyczyń się za nami.
Abyśmy chorym z miłością służyli - przyczyń się za nami.
Abyśmy w chorobie ducha nie tracili - przyczyń się za nami.
Abyśmy od niebezpieczeństw duszy i ciała zostali zachowani - przyczyń się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Boże, Ty okazujesz nam nieskończone miłosierdzie swoje przez znaki i cuda, dokonane za wstawiennictwem naszej Matki, Niebieskiej Lekarki. Pokornie Cię prosimy, abyśmy za Jej przyczyną cieszyli się łaską zdrowia duszy i ciała oraz osiągnęli chwałę przygotowaną dla Twoich dzieci w Królestwie niebieskim. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa o łaskę zdrowia.

Duchu Święty, Duchu Boży,
Stworzycielu  i Odnowicielu wszystkiego,
Życie mojego życia,
z Matką Najświętszą uwielbiam Cię,
dziękuję Ci, kocham Cię.
Ty, który dajesz mi życie 
i ożywiasz cały wszechświat,
zachowaj mnie w dobrym zdrowiu,
wybaw od grożących mi chorób
i od wszelkiego zła,
jakie czyha na me życie.

Wsparty Twą łaską, przyrzekam
zawsze używać mych sił
na chwałę Bożą, 
dla dobra mej duszy
i z pobudek miłości bliźniego.

Proszę Cię także, oświeć Twymi darami
mądrości i rozumu wszystkich lekarzy
i pracujących w służbie zdrowia,
aby mogli rozpoznać prawdziwe
przyczyny zła zagrażające życiu,
wynaleźć i zastosować skuteczne środki
dla jego obrony i leczenia chorób.

Dziewico Najświętsza, Matko życia
i Uzdrowienie Chorych,
Tobie powierzam
te moją pokorną prośbę.
Ty zaś, Matko Boga i nasza Matko,
zechciej poprzeć ją 
swoim potężnym wstawiennictwem.
                                                                         Amen.

Brak komentarzy: