czwartek, 25 czerwca 2015

Módlmy się o pokój w Afryce!!!                                          Afryka - najbardziej krwawiąca rana świata!

Daj się ubłagać, Panie, Stworzycielu wszelkich bytów,
usłysz nasze wołanie o ratunek dla naszych braci 
na Czarnym Kontynencie.
Tylko Twoja interwencja może ukrócić bezmiar bólu i cierpień, 
nędzy i rozpaczy, głodu i zabijania niewinnych..
Boże w Trójcy Przenajświętszy!
Ulituj się i uratuj ludy tej ziemi umęczone od wieków!
Kiedyś sprzedawane jako żywy towar do morderczej pracy,
wysyłane jako niewolnicy do bogatych, białych ludzi.
Teraz ograbiane ze swoich bogactw, zabijane dla zysku,
oszukiwane przez skorumpowanych wodzów,
niszczone z powodu nienawiści plemiennej.
Jest na Czarnym Lądzie wiele pogaństwa, szamanizmu i wiary w gusła,
ale jest również tak wielu kochających Cię, Panie,
oddających za Ciebie życie!!!
Pytam Cię, Panie Boże, Najwspanialszy Ojcze Ludzkości,
jak kiedyś pytał Abraham:

             «Czy zamierzasz wygubić sprawiedliwych wespół z bezbożnymi?  
             Może w tym mieście jest pięćdziesięciu sprawiedliwych
                czy także zniszczysz to miasto i nie przebaczysz mu przez wzgląd 
                 na owych pięćdziesięciu sprawiedliwych, którzy w nim mieszkają?
 O, nie dopuść do tego, aby zginęli sprawiedliwi z bezbożnymi, 
aby stało się sprawiedliwemu to samo, co bezbożnemu! 
O, nie dopuść do tego! 
Czyż Ten, który jest sędzią nad całą ziemią, 
mógłby postąpić niesprawiedliwie?» Rdz.18 23-25

 Wybacz mi, że ośmielam się wołać do Ciebie,
słowami Psalmu: 

" Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka;
Pomocy moja, spiesz
im na ratunek!" Ps 22
.

Brak komentarzy: