sobota, 5 stycznia 2013

Chrześcijanin - kocha i wybacza!!!Eskalacja nienawiści, która zalewa mój biedny kraj
jest zaprzeczeniem jego chrześcijaństwa!
Biada, po trzykroć biada!!!
Nie powołuj się bracie, siostro na Chrystusa,
jeśli Go nie naśladujesz, nie czytasz, nie chcesz zrozumieć.
Nie masz prawa ustanawiać nowych zasad ewangelicznych:
TY NIE MASZ ZABIJAĆ SŁOWEM BRATA,
TY MASZ SIĘ ZA NIEGO DAĆ ZABIĆ!!!
A ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAĆ.
Inaczej nasz kraj zmieni się w terytorium despotyzmu
i fanatyzmu.

(1 J 3,11-21)
 
Najmilsi: Taka jest wola Boża, którą objawiono nam od początku, 
abyśmy się wzajemnie miłowali
Nie tak, jak Kain, który pochodził od Złego i zabił swego brata.
A dlaczego go zabił? Ponieważ czyny jego były złe, brata zaś sprawiedliwe.
Nie dziwcie się, bracia, jeśli świat was nienawidzi. 
My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, 
bo miłujemy braci, kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci.
Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą, 
a wiecie,że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego. 
Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. 
My także winniśmy oddać życie za braci. 
Jeśliby ktoś posiadał majętność tego świata i widział, 
że brat jego cierpi niedostatek, a zamknął przed nim swe serce, 
jak może trwać w nim miłość Boga? 
Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą! 
Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy, i uspokoimy przed Nim nasze serce. 
A jeśli nasze serce oskarża nas, 
to Bóg jest większy od naszego serca i zna wszystko. 
Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, mamy ufność wobec Boga.
 


Brak komentarzy: