czwartek, 3 stycznia 2013

Witam cię Roku 2013.


Przyszedł kolejny rok naszych ludzkich zmagań, problemów,
ale i chwil radosnych, chwil pocieszenia, zauroczenia.
Nigdy nie dość podziękowań Temu, Który rządzi naszym czasem.
Dziękuję Ci, Władco wszystkich żywiołów,
tworzący prawa materii i prawa wieczne,
stwarzający nowe światy, o których nawet nie wiemy,
dziękuję Ci za opiekę, za wszelkie łaski otrzymane od Ciebie.
Ufam Tobie Boże Wielki i Miłosierny, ufam że jesteś ciągle przy mnie.
Tak trudno wyrazić słowami wielkość Twojej miłości i miłosierdzia,
bo przecież tak wiele grzechów wybaczyłeś mi Panie, w minionym roku,
podniosłeś mnie z tak wielu upadków, ocierałeś moje łzy
i napełniałeś moją duszę Twoim pokojem i radością,
uleczyłeś mnie z tak wielu chorób, o których nawet nie wiem.
Jak wielu ludzi stawiałeś na mojej drodze: braci i siostry w wierze,
ale i tych wątpiących, poszukujących, zagubionych;
tych życzliwych i tych z nienawiścią w sercu, zgorzkniałych, zapiekłych.
Proszę Cię teraz Panie, za nimi wszystkimi, o Twoje błogosławieństwo.
Niech wszyscy doznają Twojego uzdrawiającego dotyku,
ci nieumocnieni, niech doznają łaski nawrócenia,
ci mocni w wierze utwierdzenia w dobrym i odkrycia swego powołania.
Spraw, Panie, abyśmy wszyscy poznali Twoją wolę
i przyjęli ją z miłością i poddaniem.
Króluj w naszych sercach, sumieniach, w naszych domach, rodzinach,
Tobie chwała na wieki.

Bóg jest dla nas ucieczką i siłą,
najpewniejszą pomocą w trudnościach.
Przeto nie będziemy się bali,
choćby zatrzęsła się ziemia 
i góry zapadły w otchłań morza.
Niech jego wody burzą się i kipią,
niech góry się chwieją pod jego naporem;
Pan Zastępów jest z nami,
Bóg Jakuba jest naszą obroną!
Nurty rzeki rozweselają miasto Boże,
najświętszy przybytek Najwyższego.
Bóg w nim przebywa, a ono się nie zachwieje,
Bóg je wspomoże o świcie.
Zaszemrały narody, wzburzyły się królestwa,
zagrzmiał głos Jego i rozpłynęła się ziemia.
Pan Zastępów jest z nami,
Bóg Jakuba jest naszą obroną!
Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana,
zdumiewające czyny, których dokonał na ziemi.
On uśmierza wojny aż po krańce ziemi,
On kruszy łuki i łamie włócznie,
a tarcze pali ogniem.
"Połóżcie temu kres, a we Mnie Boga uznajcie,
wywyższonego wśród narodów, wywyższonego
na ziemi."
Pan Zastępów jest z nami,
Bóg Jakuba jest naszą obroną!  Ps.46.Brak komentarzy: