środa, 16 stycznia 2013

Modlitwy charyzmatyczne Ojca Jamesa.


Co powinieneś zrobić:
- Uwierz, że Jezus Chrystus odkupił nasze grzechy na krzyżu i dlatego jesteśmy uwolnieni od grzechu ( 1 P 2,24).
- Przyjdź do jedynego Wybawcy - Jezusa i wyznaj swoje grzechy przed Nim. "Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby wasze grzechy zostały zgładzone, aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza Jezusa". (Dz 3, 19-20)
- Zaakceptuj władzę Jezusa. Powinieneś wiedzieć, że nie znajdziesz zbawienia nigdzie indziej tylko idąc z Chrystusem przez życie. "I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni." (Dz 4, 12)
- Złóż siebie całego w ofierze u stóp Jezusa. Całkowite zaufanie i oddanie Panu jest konieczne. "A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej".(Rz 12, 1)
- Módl się o zesłanie Ducha Świętego. Duch Święty przyjdzie do każdego, kto Go szuka. Kiedy zostaniesz napełniony Duchem Świętym, doświadczysz też obecności Boga. (Dz 7, 55; 1J 4, 13; J 14, 20). W konsekwencji doświadczysz też pokoju w sercu i radości, uwolnienia od więzów grzechu, a nawet uzdrowienia od choroby. Duch Święty da ci siłę, abyś potrafił publicznie mówić o tym, czego doświadczyłeś w obecności innych.
Nie zazna szczęścia, kto błędy swe ukrywa; kto je wyznaje, porzuca - ten miłosierdzia dostąpi. (Prz 28, 13)
                                             Módl się:

Miej litość nade mną Jezu, mój Panie. Przepraszam za wszystkie grzechy, które popełniłem.
Żałuję za grzechy i wszystkie okazje do grzechu w moim życiu. 
Przebacz mi, proszę moje grzechy i obmyj mnie swoją drogocenną krwią. 
Mój Panie, pragnę by Duch Święty zstąpił na mnie. 
Ześlij na mnie Ducha Świętego, abym został oczyszczony, uzdrowiony i ocalony. 
Dziękuję Ci Jezu i wielbię Ciebie.

(Powtórz te słowa tyle razy ile zechcesz. Gdy się modlisz uwierz, że zostałeś wypełniony Duchem Świętym i dziękuj za to Panu. Jeśli się modlisz, a czujesz w sobie nienawiść do kogoś powinieneś mu teraz przebaczyć. w przeciwnym razie twoje grzechy nie zostaną ci przebaczone i twoja modlitwa nie będzie usłyszana. por. Mk 11,25).
Jeśli jesteś katolikiem powinieneś odbyć szczerą spowiedź i przyjąć Komunię Świętą. Po modlitwie dobrze jest zaśpiewać kilka pieśni do Ducha Świętego.
Spróbuj przeczytać następujące fragmenty z Biblii: J3, 1-31; J1, 1-10; Ps 51.

                                      Modlitwa do Jezusa.

Tak samo jak kiedyś w Jerozolimie i Galilei, gdy Jezus czynił cuda i dawał znaki, tak i dziś jest On żywym Bogiem i dokonuje cudów pośród nas.(Hbr 13,8). A ponieważ  Jezus żyje, może zatem wejść do twojego serca, może wybaczyć ci grzechy, odpędzić złe duchy, uleczyć twoje choroby, pocieszyć w chwilach załamania, pomóc w potrzebie.
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.(Mt 11,28)

                                        Módl się

O Jezu żyjący wśród nas, wierzę w Ciebie. 
Proszę wejdź do mego serca, które wielbi Cię jako swego jedynego Pana i Wybawcę.
Błagam Cię wejdź do mego życia i uczyń je bardziej wartościowym.
Panie przyjdź do mojej rodziny i społeczności w której żyję. 
Obmyj mnie z grzechu, grzesznych skłonności i ocal mnie. 
O Jezu, przyjdź i ocal mnie od słabości. 
Pozwól mi doświadczyć Twojego uzdrawiającego dotyku (jeśli potrzebujesz szczegółowego uzdrowienia możesz teraz to przedstawić Panu). 
Składam wszystkie swoje trudy, zmartwienia, problemy i prośby u Twych stóp Panie i czekam na Twoją odpowiedź. 
Jezu, mój dobry Przyjacielu, chodź razem ze mną po ścieżce mego życia. 
O Jezu, zraniony i ukrzyżowany dla mojego dobra, połóż swe okaleczone ręce na mojej głowie i spraw by Twoja siła przepłynęła przez moje ciało. 
Dziękuję Ci Jezu i wielbię Ciebie teraz i na wieki.

(Wychwalaj Boga. Można zaśpiewać jakąś pieśń uwielbienia).

Przeczytaj następujące fragmenty z Biblii:
Mt 6, 25-43; Mk 1, 29-45; Ps 23.

Modlitwa o fizyczne uzdrowienie.

A wieść o Nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono do Niego więc wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i paralityków, a On ich uzdrawiał. 
(Mt 4, 24)
Jezus uzdrawia wszystkich, którzy przychodzą do Niego w wierze. To wiara w Niego uzdrawia.
"Twoja wiara cię uzdrowiła, idź w pokoju."to Jego słowa. Są one aktualne do dzisiejszego dnia.

Jak się modlić o uzdrowienie?
Przedstaw uzdrawiającemu Panu swoją chorobę i oddaj Mu ją w wierze. Jezus cię kocha i chce ciebie uzdrowić. Kiedy modlisz się o uzdrowienie musisz wierzyć w sercu, że On już cię uzdrowił, czy widzisz to uzdrowienie teraz czy tez jeszcze nie. "Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim On jest; albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu. Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego:"Oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło."Człowiek ów odszedł i doniósł Żydom, że to Jezus go uzdrowił."(1 J 5, 15). Kiedy uwierzysz, że zostałeś uzdrowiony musisz dać świadectwo i podzielić się ta nowiną z innymi. Przypomnij sobie te kobietę cierpiącą krwotok. Po tym jak poczuła uzdrawiający dotyk Pana, bez wahania oznajmiła w obecności innych ludzi dlaczego Go dotknęła i jak została natychmiast uzdrowiona.(Łk 8, 47)

                             Módl się

Mój Jezu, wierzę, że bardzo mnie kochasz. 
Chwalę Cię i wielbię, gdyż jesteś moim jedynym Wybawcą i Panem. 
Proszę Cię o całkowite uleczenie mojej choroby i uwolnienie mnie od niej.
Połóż swe zranione ręce na mojej głowie i spraw,
aby Twoja uzdrawiająca siła przepłynęła przez moje ciało, 
spraw, aby moja chora część ciała doświadczyła cudownej siły Twojego uzdrawiającego dotyku. Wzmocnij mnie Panie, abym mógł kroczyć Twoimi ścieżkami i wykonywał wszystkie swoje obowiązki zgodnie z Twoją Świętą Wolą. 
Chwalę Ciebie Panie! Dziękuję Ci Jezu, Alleluja!

(powtarzaj te ostatnie słowa tyle razy ile zechcesz) Po modlitwie musisz spędzić trochę czasu wychwalając Jezusa, a jeśli posiadasz dar języków, użyj go.

Czytania: Łk 8, 22-56; Hbr 11, 1-40; Dz 3, 1-26; Ps 38.

Brak komentarzy: