piątek, 28 sierpnia 2015

"Pan - jest imię Jego."

NIECH WSZYSTKIE LUDY ŚWIATA DOWIEDZĄ SIĘ. ŻE JEDYNIE PAN JEST BOGIEM,
A INNEGO NIE MA. NIECH WIĘC SERCE WASZE BĘDZIE SZCZERE WOBEC PANA,
BOGA NASZEGO, ABYŚCIE POSTĘPOWALI WEDŁUG JEGO PRAW
I PRZESTRZEGALI JEGO NAKAZÓW. 1 Krl 8, 60-61


JAHWE, ADONAI - MÓJ WIELKI PAN,  
ELOHIM, ELOAH - IMIĘ BOGA 
JAHWE SABAOT - PAN ZASTĘPÓW, WSZECHMOCNY
EL SZADDAJ - BÓG WSZECHMOGĄCY
EL ELJON - BÓG NAJWYŻSZY
EL OLAM - BÓG WIECZNOŚCI
EL BERIT - BÓG PRZYMIERZA


On to jest, który tworzy góry i stwarza wichry, myśli ludzkie poznaje,
wywołuje jutrzenkę i ciemność, stąpa po wyżynach ziemi.  
Pan, Bóg Zastępów, jest imię Jego.                     Am 4,13


Pan zbudował na niebiosach pałac wysoki, a sklepienie jego oparł o ziemię;
 nazywa wodę morzem  i  rozlewa ją na powierzchni ziemi.
Pan - oto imię Jego.                                               Am 9, 6

"Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i niepoprawne - któż je zgłębi? Ja, Pan, badam serce
i doświadczam nerki, bym mógł każdemu oddać stosownie do jego postępowania, według
owoców jego uczynków." Jr 17, 9-10 

"Czyż nie Ja jestem Pan,
a nie ma innego Boga prócz Mnie?
Bóg sprawiedliwy i zbawiający
nie istnieje poza Mną.
Nawróćcie się do Mnie, by się zbawić,
wszystkie krańce świata,
bo Ja jestem Bogiem
i nikt inny!" Iz 45,


ABBA - OJCIEC, TATUŚ

Pan, Bóg twój niósł cię całą drogę, którą szliście, jak ojciec nosi swego syna. Pwt 1, 31b
 
Podtrzymuj mnie, Panie, według swej obietnicy, a żyć będę.
I nie zawiedź mojej nadziei.

 Psalm 34.

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
i Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.
Wysławiajcie razem ze mną Pana,
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.
Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością,
Oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Oto biedak zawołał i Pan go usłyszał,
i uwolnił od wszelkiego ucisku. 
Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych,
aby ich ocalić.
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry,
szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.
Bójcie się Pana, wszyscy Jego święci,
gdyż bogobojni nie zaznają biedy.
Bogacze zubożeli i zaznali głodu,
szukającym Pana niczego nie zabraknie.

Brak komentarzy: