czwartek, 19 listopada 2015

Obroń mnie, Panie, od nienawiści."Każdy Twój wyrok przyjmę twardy
Przed mocą Twoją się ukorzę.
Ale chroń mnie Panie od pogardy
Od nienawiści strzeż mnie Boże.

Wszak Tyś jest niezmierzone dobro
Którego nie wyrażą słowa.
Więc mnie od nienawiści obroń
I od pogardy mnie zachowaj.

Co postanowisz, niech się ziści.
Niechaj się wola Twoja stanie,
Ale zbaw mnie od nienawiści
Ocal mnie od pogardy, Panie."

Jak głęboko w moje serce zapadły te słowa poety, będę się nimi modlić co rano.
Błąka się moja dusza i pyta
"Oko za oko, ząb za ząb"? 
Przecież to Stare Przymierze!

"Wypełnieniem Prawa jest miłość,
kto miłuje bliźniego, wypełnił  Prawo." 
Panie, ulituj się nad tymi, których serce się nie pyszni,
którzy mają Ciebie i swoją Ojczyznę w sercu,
a nie na sztandarach.
Wybacz tym, którzy uważają, że posiedli wszelką wiedzę i władzę,
lecz zagubili Twoje przykazania.
"Nie osądzajcie, a nie będziecie osądzeni,
nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni.
Przebaczajcie, a będzie wam przebaczone."

"Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew,
wrzaskliwość, znieważanie - wraz z wszelką złością.
Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni.
Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg wam przebaczył." 
Panie Jezu, w polskim piekle już podłożono ogień na stosach
i nie wolno nam myśleć inaczej niż pisał Majakowski:
 "Słowa nasze, nawet co ważniejsze słowo
ściera się w użyciu, jak ubiór, co sparciał.
Chcę, by zajaśniało na nowo
najdostojniejsze ze słów - partia.
................................................

A gdy się w partię zejdziemy w walce -
to padnij, wrogu, leż i pamiętaj.
Partia - to ręka milionopalca,
w jedną miażdżącą pięść zaciśnięta.
...................................................
Mózg klasy, sprawa klasy, siła klasy, chluba klasy -
oto czym jest partia.
Partia i .... - bliźnięta - bracia -
kogo bardziej matka - historia ceni?
Mówimy - ...., a w domyśle - partia,
mówimy - partia, a w domyśle - ...."

Jezu Chryste, Królu Miłości, który z miłości do nas umarłeś, abyśmy byli jedno
i wspólny przynosili owoc - ulituj się nad Polską.

'Teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. On, Który obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur - wrogość. W swym Ciele pozbawił On mocy Prawo przykazań, wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch rodzajów ludzi stworzyć w sobie jednego nowego człowieka, wprowadzając pokój, i w ten sposób jednych, jak i drugich znów pojednać z Bogiem, w jednym Ciele przez krzyż, w Sobie zadawszy śmierć wrogości." Ef 2, 13-16

Brak komentarzy: