piątek, 18 maja 2012

Wniebowstąpienie Pańskie.
Wniebowstąpienie jest wywyższeniem ludzkiej natury Chrystusa, a więc również i naszej. Symbolizuje równość natury boskiej i zbawionej, dzięki dziełu zbawczemu, natury ludzkiej. Jesteśmy Kościołem, a więc Ciałem Chrystusa, Ciałem Uwielbionym. Kościół ma dawać świadectwo, ale nie infantylnie, ani agresywnie - tylko przez MIŁOŚĆ. Gdy nastąpi wypełnienie celu świata - niebo zstąpi na ziemię, świat duchowy, boski, zjednoczy się ze światem ziemskim.Stworzenie zostanie przebóstwione, świat będzie dziedzicem nieba, nastąpi reintegracja kosmosu, całe stworzenie będzie uczestniczyć w chwale nieba. Oknem na niebo jest dusza ludzka.
Granicą bytu ludzkiego jest Byt Absolutny, który spotyka się z człowiekiem w jego duszy. Tylko życie duchowe dostarcza głębi, życie na poziomie zewnętrznym jest życiem płytkim.
Aby Kościół mógł wypełniać swoją misję, zleconą przez Zbawiciela, powinien nieustannie zapraszać Ducha Świętego, aby z Nim współdziałał.

O Królu chwały, Panie Zastępów, jako zwycięzca wstępujesz dzisiaj do nieba, nie zostawiaj nas sierotami, lecz ześlij nam Ducha Prawdy obiecanego przez Ojca. Alleluja!

Mk. 16.15-19.
I rzekł do nich:"Idźcie na cały świat i głoście  Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy będzie potępiony .Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie."
Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

Brak komentarzy: