środa, 23 maja 2012

Otrzymacie Ducha Świętego...


W Nowym Testamencie - Pneuma Hagios - Spiritus Deum - Paraklet (Pocieszyciel) - Duch Boży.
Nie widzimy oczami wiatru, lecz jego działanie, podobnie z Duchem jest On oddechem Bożym, znakiem Bożego życia. W NT objawiona zostaje Trójca Święta.
Zwiastowanie - "Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię.."
Chrzest w Jordanie - namaszczenie Duchem Świętym i pojawienie się symbolu gołębicy nad głową Jezusa. Potem Jezus głosi Królestwo Boże, rozpoczyna nowe stworzenie, wyzwolenie od grzechu i śmierci. Zmartwychwstały Chrystus jest pierwszym Stworzeniem odnowionego świata, nowego człowieka.
Jezus mówi o namaszczeniu Duchem Pańskim w synagodze w Nazarecie. Wszystkie cuda i głoszenie Słowa odbywają się z Mocą i pod działaniem Ducha Świętego.
Jezus zapowiada innego Pocieszyciela, Ducha Prawdy, który będzie w nas przebywał i kontynuował dzieło Zbawienia, to właśnie On rozprzestrzenia owoce Zbawienia, przygotowuje na powtórne przyjście Chrystusa. Duch Święty o wszystkim nas pouczy i doprowadzi do całej Prawdy.
Na Soborze Jerozolimskim Apostołowie mówią: "Postanowiliśmy, Duch Święty i my..."
Duch Święty doprowadzi do Zmartwychwstania kosmosu, do ożycia kości, w Nim Bóg będzie przebywał ze swoim ludem. Przy pierwszym ukazaniu się Jezusa po Zmartwychwstaniu mówi On o tchnieniu na Apostołów. W Dniu Pięćdziesiątnicy Duch Święty ukazał się w pełni. Od tej pory mocą Tego Ducha Apostołowie głoszą Ewangelię.
Dzień Pięćdziesiątnicy - 7 tygodni po Święcie Paschy - było to Święto Tygodni - podziękowanie za pierwsze plony ziemi, dożynki, Zielone Święta, było to również obchodzenie dnia nadania przykazań Bożych, zawarcia Przymierza.
Symbole Ducha Świętego - gwałtowny wicher i ogień, ale i łagodny powiew. Duch Święty uczy swojego języka, języka Bożego - glosolalia. Jest to dar najmniejszy, największym jest miłość.
Dar wiedzy wlanej otrzymała Św. Katarzyna ze Sieny, analfabetka pisząca dzieła teologiczne porównywalne z dziełami Św. Tomasza z Akwinu.
Duch Święty ożywia Kościół, dlatego należy prosić Ducha Świętego o wylanie się.
(z notatek o symbolice biblijnej - cd w następnym poście)

8 kroków rozpalenia Ducha Świętego:

1. POKUTA.
2. POJEDNANIE./Z BOGIEM, Z LUDŹMI, ZE SOBĄ/.
3. WIARA W JEZUSA CHRYSTUSA.
4. MODLITWA.
5. SŁOWO BOŻE.
6. SAKRAMENTY ŚWIĘTE.
7. MIŁOSIERDZIE BOŻE.
8. NAŁOŻENIE DŁONI.

Możemy otrzymać:

12 Błogosławieństw Ducha Świętego:

1. Relacja z Bogiem zostaje odmieniona.
2. Jezus stanie się Panem naszego życia.
3. Nasza wiara wzrośnie i będziemy mogli doświadczać cudów.
4. Nauczymy się Pisma, Tradycji i Magisterium Kościoła.
5. Otrzymamy dary Ducha Świętego.
6. Będziemy kochać Boga całym sercem, całą siłą i całym umysłem.
7. Nastąpi wzmocnienie pamięci.
8. Zmienią się cele życiowe.
9. Nauczymy się przebaczać i będziemy się modlić za wrogów.
10.Będziemy napełnieni radością i pokojem.
11.Nasze życie modlitwą się zmieni.
12.Uzdrowienie będzie naszym udziałem,wzrośnie poczucie odmłodzenia.

Brak komentarzy: