wtorek, 29 maja 2012

Łaskawość Twoja, Panie sięga nieba.
Łaskawość Twoja, Panie, sięga nieba,
a Twoja wierność samych obłoków.

Dziękuję Ci, Panie, Boże Wszechwładny, za Moc Twojego Ducha,
którego coraz bardziej wylewasz na Twoje niegodne sługi.
Dziękuję Ci, że oświecasz Twój Święty Kościół,
Twoje Mistyczne Ciało,
poprzez gromadzenie coraz liczniej Twoich wiernych,
aby w Twoje Imię mogli być uzdrawiani, oczyszczani
i błogosławieni nałożeniem świętych rąk Twoich kapłanów.

Ten, kto prawdziwie doznał łaski Chrztu w Duchu Świętym,
ten narodził się na nowo i może stać się świadkiem wiary
w Odkupienie, Zbawienie, Zmartwychwstanie i życie wieczne.
Bracie, siostro, nie czekaj, nie zwlekaj,
biegnij do Jezusa  na ile ci starczy sił,
On pozwoli Ci się odnaleźć, obdarzy Miłością,
a gdy poczujesz Jego Miłość, zapewniam Cię,
że będziesz za Nim tęsknić, adorować Go i uwielbiać tak,
jak pozwoli Ci na to zesłany przez Niego Duch Święty.
Trwajmy w Panu. Alleluja.


Brak komentarzy: