niedziela, 20 maja 2012

"Gdybym mówił językami ludzi i aniołów..."


Trwam przy Tobie Zmartwychwstały Panie,
Trwam i wierzę w me z Tobą spotkanie.
To, codzienne, gdy mnie Sobą karmisz,
I to wieczne, gdy mnie na wieki przygarniesz.
Wierzę całą moją duszą, całym moim ciałem,
W Ducha Twego, bo Go otrzymałam. 
Mieszka we mnie, nie chcę Go utracić,
Nie chcę ciężkim grzechem Go obrazić.
I dlatego proszę, Ojcze, z wielką skruchą
By był On dla mnie w słabości otuchą,
By był Ogniem w moim ludzkim ciele,
Który płonie w Twoim zbawczym dziele,
Gdyż od Niego wszelka myśl pochodzi, 
Każdy dobry czyn u Niego się rodzi.
Duch uświęca nad wszystko miłością
Napełniając mą duszę radością. 
Dzięki Niemu kochać mogę szczerze,
I dlatego: Wierzę, wierzę, wierzę!

Okaż nam Panie miłość Twą, ześlij nam Ducha Twego moc,
niech nas ogarnie dziś, niech nas ogarnie dziś. 3x


Brak komentarzy: