wtorek, 22 maja 2012

Duch Święty w historii zbawienia.(I)

    Objawienie Ducha Świętego następowało stopniowo w historii zbawienia.
Również stopniowo, na tyle na ile ludzie mogli je pojąć, objawiane były Prawdy zbawcze.
W Starym Testamencie Duch Święty pojmowany był jako przymiot Boga,
Ruach - Duch, Wiatr, Tchnienie, Oddech.
Pierwszy opis ST, Ks.Rodzaju: "...a Duch Boży unosił się ponad wodami."
Drugi opis: ST, Ks.Rodzaju: "wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia,".
Charyzmatyczni przywódcy narodu wybranego - Sędziowie (Samson, Gedeon, Jesse) - byli obdarzeni, namaszczeni, Duchem Bożym, byli silni.
Potem u królów Izraela odnajdujemy działanie Ducha Świętego - Dawid, Salomon, Ezechiasz - odznaczali się wybitną mądrością. Ducha Bożego można utracić przez grzech.
Przykładem jest Dawid, który utracił Ducha Bożego - Psalm 51- pokutny : "Stwórz o Boże we mnie serce czyste i Ducha Bożego tchnij do mego wnętrza.".
Wszyscy Prorocy ST obdarzeni byli Duchem Świętym, w Jego mocy głosili Słowo Boże, przepowiadali przyszłość. W Ks. Izajasza (R.11) wymienione są dary Ducha Bożego "I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej."
Ks.Ezechiela zapowiada wylanie Ducha Bożego na cały lud Boży, będzie to wylanie ducha powszechne, wtedy narodzi się nowy człowiek, dostanie on nowe serce. (R.37) zapowiedź zmartwychwstania, gdy przemawia do wyschłych kości, aby ożyły: "Wyschłe kości słuchajcie Słowa Pańskiego.."

Zmartwychwstanie sprawi Duch Święty, Duch Boży.

W Nowym Testamencie, w ostatnim nakazie przed Wniebowstąpieniem Chrystus mówi:" Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego."

z notatek o symbolice biblijnej - cd w następnym poście

Brak komentarzy: