środa, 9 maja 2012

Boże, Ojcze nasz.


Boże, Ojcze nasz, który jesteś w niebie,
który jesteś także na ziemi naszej,
który jesteś ponad nami
i zamieszkujesz pośród nas.
Ty, który jesteś Tajemnicą
niepojętą dla naszego poznania,
przerastającą porządek naszych myśli
i naszych ubogich słów.
Uwielbiamy Cię w Twej tajemniczej obecności,
która sprawia, że nasze życie zostaje odniesione
do tego, co przerasta wymierność naszych kroków,
co przekracza horyzont naszych nadziei,
co nadaje nam nadzieję,
że życie nasze nie kończy się
w przestrzeni tego, co pojęte i zrozumiałe.
Uwielbiamy Cię za Twą miłość, która sprawia,
że niepojęty i nieogarniony
dajesz się zamknąć w naszej dłoni,
w znaku Chleba - Tajemnicy Twojej Obecności.
Boże, nasz Ojcze,
otwieramy się na Twoją zdumiewającą miłość,
dzięki której żyjemy, jesteśmy,
idziemy drogą naszej nadziei.
Wszystko to jest możliwe dzięki Tobie,
Twojej ojcowskiej dłoni,
ale i matczynej wrażliwości serca.
Dziękujemy Ci za Twoją niepojętą miłość,
mocną jak ojcowskie słowo
i czułą, jak matczyna dłoń,
za miłość nie wahającą się przed niczym
i nie rezygnującą w chwilach trudnych,
które my sami stwarzamy.
Boże, nasz Ojcze,
który jesteś Miłością,
otwórz nasze serca na ten dar
i daj nam serce godne odpowiedzi nań,
daj nam serca pełne miłości. Amen.

/z liturgii Mszy Św,/

Brak komentarzy: