piątek, 25 maja 2012

Dary Ducha Świętego.


Dary Ducha Świętego.

Dar mądrości - aby widzieć rzeczy, ludzi, relacje, jak widzi je Jezus.

Dar rozumu - aby potrafić zgłębiać tajemnice wiary.

Dar rady - aby umieć słuchać Boga i podejmować decyzje zgodnie z Jego wolą.

Dar męstwa - aby znosić trudy, choroby i przeciwności, nie zrażać się trudnościami.

Dar umiejętności - aby wykorzystywać zdolności i talenty, którymi Bóg nas obdarza.

Dar pobożności - aby szczerze kochać Boga i bliźnich.

Dar bojaźni Bożej - aby pamiętać o słabości ludzkiej natury i bać się zerwania relacji z Bogiem.

Brak komentarzy: