środa, 12 listopada 2014

Przyjdź do Mnie - Nowenna przed Jezusem w Najświętszej Hostii. Dzień drugi. ( wg o. Jose Vettiyankala)


Dzień drugi.

Chrystus mówi:

Witaj Moje dziecko. Wiedziałem, że przyjdziesz. Mam ci tak wiele do ofiarowania. Mam tak wiele darów dla tych, których kochasz. Mam moc i miłość, aby rzeczywistością stało się każde marzenie. Marzenia, które wprowadzają miłość, pokój i uzdrowienie w ten poraniony świat. Moje dziecko, dlaczego mają miliony ludzi pozostać nieuzdrowionymi i umierać w bezsensownym cierpieniu, kiedy tutaj te same ręce, które dotykały ciała trędowatego i go uzdrowiły, mają pozostawać bezczynnymi? Tak bardzo tęsknię za tym, aby Mój lud przyszedł do Mnie i po prostu przebywał ze Mną. Tak wiele jest zła wszędzie na świecie, tyle niesprawiedliwości i tyle cierpienia.

Refleksja nad Pismem Świętym

Moc Boża jest zawsze wszechobecna. Kiedy przychodzę i przebywam przed Jezusem Eucharystycznym, napełniam się Jego siłą. Ta siła, ta Boża siła jest nam dostępna w każdym momencie naszego życia.
Bóg powiedział do Jozuego: "Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą, nigdy cię nie opuszczę ani nie porzucę."(Joz 1,5b)

Psalmista śpiewa: "Pan cię uchroni od zła wszelkiego, czuwa nad twoim życiem. Pan będzie strzegł twego wyjścia i przyjścia teraz i po wszystkie czasy."

Święty Paweł pisze: "A sam Pan pokoju niech was obdarzy pokojem zawsze i na wszelki sposób! Pan niech będzie z wami wszystkimi!" (2 Tes 3.16)

Święty Paweł zachęca Koryntian: "A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki według tego, co jest napisane: Rozproszył, dał ubogim, sprawiedliwość Jego trwa na wieki." (2 Kor 9, 8-9)

(Powtórz te same wersety z Biblii i dozwól, aby zapadły ci w serce. Przyjmij każde przyrzeczenie, jako skierowane osobiście do ciebie.)

Modlitwa

Panie Jezu, Twoje przyjście odmieniło bieg losów świata. Wiem, że jesteś Światłością świata, która nigdy nie zagaśnie. Żadna ciemność, żadna tragedia nie są w stanie przysłonić tego blasku. Jezu, Twoja miłość zwycięży. Twoja miłość pokonuje nienawiść, zgorzknienie i waśnie.
Panie, wysokie mury nie są dla Ciebie przeszkodą, nie są w stanie Cię powstrzymać. Panie, wojenne środki, wyniszczanie nie są w stanie zahamować rozpowszechniania się Twojego pokoju. Tu jest Twoja moc. Moc, która może nas uzdrowić i wnieść pokój w nasze serca. Siła, która może nas uwolnić od wszelkiego zła. Panie, proszę Cię o pokój. Ale uświadamiam sobie, że w moim zaślepieniu odmawiam innym daru pokoju, o który sam Ciebie proszę. Jak mogę oczekiwać, że Twoja zwycięska prawica mnie ochroni (Iz 41,11) kiedy w moim zamkniętym sercu nie podaję bratu ręki na zgodę? Wybacz mi Panie, zgrzeszyłem przeciwko Tobie. Naucz mnie bym stał się takim człowiekiem, jakim chciałbyś mnie mieć. Amen.

Jezus mówi:

Tu jestem moje dziecko. Wyciągam mą dłoń ku tobie, aby ci pomóc w pokonywaniu wszystkiego. Wystarczy ci Mojej mocy. Patrz na Mnie w Eucharystii. Żyję tu pośrodku was, aby to, co przeszłe uzdrowić, a co przyszłe wybawić. Wołam cię po imieniu. Czy kochasz Mnie? Tak? A więc przyjmij Moją miłość i Mój pokój.

(Pozostań w ciszy w Jego obecności. Odmów Koronkę do Bożego Miłosierdzia w tej intencji.)

Brak komentarzy: