środa, 12 listopada 2014

Przyjdź do Mnie - Nowenna do Jezusa w Najświętszej Hostii. Dzień piąty. (wg o. Jose Vettiyankala)


Dzień piąty.

Chrystus mówi:

Podejdź do Mnie, nie bój się. Dzisiaj mam ci coś szczególnego do powiedzenia. Czy wiesz o tym, że za każdym razem kiedy Mnie tu odwiedzasz, zostajesz obficie obdarowany. Nikt, kto do Mnie przychodzi, nie odejdzie do domu z pustymi rękoma. Usłyszysz, co jest dobre dla ciebie. Serce twoje napełni się miłością i radością. Zobaczysz, że dusza twoja zostanie przemieniona. Kiedy tak siedzisz w cichości przede Mną, zostajesz niewyobrażalnie szczodrze obdarowywany. Chcę, abyś nauczył się to pojmować. Jesteś dla Mnie kimś szczególnym. Znam cię po imieniu "Oto wyryłem cię na obu dłoniach" (Iz 49,16). Nie ważne jest, jak ty sam siebie widzisz - Ja widzę cię jako Moje ukochane dziecko, za które wylałem krew i za które umarłem. Pobłogosławiłem cię w bardzo szczególny sposób. Dałem ci obfite dary i kiedy będziesz ich używał będę je pomnażał. Przypominasz sobie Mego ucznia, który dał Mi pięć bochenków chleba i dwie ryby? A ilu ludzi tym nakarmiłem?
Przyjmę wszystko, co chcesz Mi dać, a Ja zamienię to w czyn. Daj Mi twoje ręce - wyciągnij je do Mnie, abym je pobłogosławił i uczynił gotowymi do dzielenia. Oddaj Mi twoje oczy - chcę je pobłogosławić, abys widział biedę innych i na nią reagował. Oddaj Mi twój głos - chcę go pobłogosławić i używać, aby ci, którzy cię słuchać będą zostali napełnieni radością i miłością.

Refleksja nad Pismem Świętym

"Dawajcie, a będzie wam dane". (Łk 6,38a)
Boga nie jesteśmy w stanie prześcignąć w Jego szczodrości. Kiedy siedzę tak spokojnie przed Panem Bogiem, otwieram przed Nim swoje serce i proszę, aby uczynił ze mną wszystko według swego uznania, wtedy rozradowuje się Jego Eucharystyczne serce. W zamian za to Bóg obiecuje nastepujące błogosławieństwa, które przekraczają nasze najśmielsze wyobrażenia:
1. "Podtrzymuje cię Moją prawicą sprawiedliwą."(Iz 41,10b)
2. "A Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale
 w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę." (Flp 4,19)
3. "Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia." (Flp 4,13)
4. "Nie opuszczę cię, ani nie zostawię." (Hbr 13,5)
5. Ani co jest wysoko, ani głęboko, ani jakiekolwiek inne 
stworzenie nie zdoła nas oddzielić od miłości Boga." (Rz 8,39)
6. Ja twój Pan i Bóg jestem zawsze z tobą, gdziekolwiek podążasz.

Modlitwa:

Panie, jaki ja byłem ślepy. Jakże często cierpiałem i czułem się osamotniony, ponieważ nie przychodziłem do Ciebie. Czasami moje życie było jednym pasmem dni bez radości i bezsennych nocy. Mój strach tak mocno mnie paraliżował, że nie byłem w stanie usłyszeć Twego wołania. Panie, chcę być szczery. Były czasy, kiedy do Ciebie nie przychodziłem, ponieważ bałem się, że może będziesz mnie o coś pytać. Były też czasy, kiedy myślałem, że mnie opuściłeś. Że nie jestem wystarczająco dobry, lub, 
że nie troszczysz się o mnie i nie chciałbyś mnie wysłuchać.
Wybacz mi Jezu. Teraz uświadamiam sobie, jaki byłem niemądry i nierozsądny. Jesteś najdelikatniejszym i najukochańszym przyjacielem jakiegokolwiek mógłbym mieć. Ty masz jedno pragnienie - by móc dawać, dawać, dawać. 
W zamian za to, prosisz mnie o tak niewiele....
I nawet to minimum oddaje Ci z niechęcią. Panie ofiarowuję Ci moje serce. Przyjdź i rozkrusz we mnie mury zazdrości, gniewu, obojętności i egoizmu. Wypowiedz słowa niosące uzdrowienie memu sercu. Złagódź mój ból wewnętrzny i spraw abym czuł się szczęśliwy. Panie, zapraszam Cię do naszych domów w imieniu naszych braci i sióstr na całym świecie. Nasze rodziny wzywają Ciebie. Rodzice żyją w separacji. Małżeństwa, które przysięgały przed Twym ołtarzem sobie miłość, teraz obwiniają się wzajemnie. Słowa, które pierwotnie rozbudzały uczucie miłości straciły na mocy. Jezu, miej litość nad naszymi rodzinami. Przywróć im znowu Twój pokój i miłość. Jezu, prosimy przyjdź do nas, uzdrów nas i dotknij nas. Amen.

(odmów Koronkę do Bożego Miłosierdzia w tej intencji)

Brak komentarzy: