środa, 12 listopada 2014

Przyjdź do Mnie - Nowenna do Jezusa w Najświetszej Hostii. Dzień dziewiąty.(wg o. Jose Vettiyankala)


                                                                     Dzień dziewiąty.

Chrystus mówi:

Rozraduj się, moje dziecko, dziękuj i wychwalaj Pana!
Czas, który ze mną spędzasz nie jest nadaremny.
Błogosławieństwem jest już to, że zostałeś powołany do życia.
Największym błogosławieństwem, które otrzymałeś jest dar wiary
 i wiara będzie cię uzdrawiała. 
Już otrzymałeś dowody udzielonych ci łask.
Inne Twoje prośby będą wysłuchane i w swoim czasie dostaniesz odpowiedź na nie.
Reaguję na modlitwę i leczę zranienia.
Ale jeszcze raz proszę cię, pozwól Mi te sprawy prowadzić na Mój sposób i według moich zasad.
Pozwól Mi odpowiadać na modlitwy na Mój sposób, w swoim czasie, zawierz Mi.
Nic nie uchodzi Mej uwadze. Ja patrzę w przód i nigdy nie dopuszczę,
abyś doznawał niepotrzebnych cierpień.
Przychodź do Mnie tak często, jak tylko możesz.
 Jeśli jesteś bardzo zajęty, wpadnij, choć na chwilkę.
Zawsze będę czekał tu na ciebie, będę cię pouczał, napełniał Mym Duchem Świętym.
Wtedy będziesz w stanie spokoju i zgodzie wrócić do swego otoczenia
i będziesz w stanie pokonywać trudności dnia codziennego.
Będę z tobą, aby uciszyć każdą burzę w twym życiu.
W tych ostatnich dniach doświadczyłeś Mej mocy.
Opowiedz innym o Mojej miłości do nich w Eucharystii, o Mojej mocy w Eucharystii
i co jeszcze ważniejsze: dozwól Mnie im zobaczyć - tego kochającego tak delikatnie,
 lecz wszechpotężnego Boga - zobaczyć w twoim życiu.
Przygotuj Moje zaproszenie dla innych i przyjdź tu do Mnie z powrotem. 
Przygotowałem dla ciebie jeszcze wiele innych darów.

Refleksja nad Pismem Świętym.

"Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.
Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, 
a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych." (Mt 11, 28-29)
"Upokorzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili.
Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was."( 1P5, 6-7)

"Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą,
niech cię obdarzy swą łaską.
 Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem." (Lb 6,24-26)

"Czyż ci nie rozkazałem: Bądź mężny i mocny?
Nie bój się i nie lękaj, ponieważ z tobą jest Pan, 
           Bóg twój, wszędzie gdziekolwiek pójdziesz." (Joz 1,9)

Modlitwa:

Mój Panie, w ciągu tych dziewięciu dni dotknąłeś mego serca.
Jak cudownie jest mieszkać w domu Pana!
 Panie, uwielbiam Cię za cały pokój i błogosławieństwa, które otrzymałem
(zastanów się, jakie błogosławieństwa otrzymałeś).
Słowa, które mi dałeś, są duchem i życiem. Naprawdę Panie zostałem pokrzepiony i ożywiony.
Przyszedłem do Ciebie jako grzesznik - przyszedłem do Ciebie,
kiedy czułem się jak zdjęty z krzyża, kiedy dusza moja,
z powodu osamotnienia i zranień była pełna bólu,
kiedy serce moje opłakiwało tych, których kochałem;
przyszedłem wtedy, kiedy ciało moje było wycieńczone zmęczeniem bólem.
Ty przyjąłeś mnie, mój Jezu.
 Zaproponowałeś mi schronienie w Twym Eucharystycznym Sercu.
Ty ukochałeś mnie i uzdrowiłeś i jak krople deszczu wylałeś na mnie Twego Ducha Świętego.
 A teraz, mój najukochańszy Panie, z sercem pełnym wdzięczności skłaniam się przed Tobą,
 by wymówić "dziękuję".

(Odmów Koronkę do Bożego Miłosierdzia w tej intencji)Brak komentarzy: