środa, 6 czerwca 2012

Świadkowie Boga.


Chwała Ci Boże Ojcze Wszechmogący, że stworzyłeś ten cudowny świat,
że stworzyłeś wspaniały kontynent afrykański z jego rzekami, pustyniami, lasami,
sawannami, że można na nim jeszcze znaleźć zakątki nie zniszczone ludzkim działaniem.
Niestety, są obszary tego kontynentu, które pokrywa przelana krew: krew męczenników
i krew zabójców, są takie zakątki, gdzie osierocone i głodne dzieci wołają o pomoc,
gdzie ludzie zagubili już sens istnienia z powodu cierpień i ciągłego niedostatku.
Jak bardzo musisz cierpieć Ty, Panie, gdy patrzysz na tę nędzę ludzką, gdy ludzie ludziom
wyrządzają tyle krzywdy, gdy zwycięża nienawiść, zachłanność, chęć zemsty.
Dziękuję, Ci Ukochany Jezu, że powołujesz wybranych do złożenia świadectwa w wierze,
poruszasz ich serca i jadą tam, narażeni na niewygody, a nawet na utratę życia.
Oni niosą miłość, bo tylko ona może świat odmienić i przybliżyć go do Ciebie.
Panie, proszę, działaj z mocą i nie pozwól zwyciężać złu, ochraniaj dzieło misyjne
na kontynencie afrykańskim, przyjdź z pomocą tym wszystkim, którzy tam budują
Twoje Królestwo, otwórz wiele serc, które gotowe będą do oddania tej sprawie całego życia.
W dniu dzisiejszym polecam Ci, Panie, szczególnie siostry Misjonarki w Kongo,
które znalazły się w centrum walk bratobójczych i proszą o modlitwę.
Niech Twoje imię będzie uwielbione w ich posłudze, ochraniaj ich pod Swoimi skrzydłami,
nie pozwól, aby zostało zniszczone to co kochasz i za co umarłeś.
Chwała Ci Ojcze, Synu i Duchu Święty, całą ufność składam w Waszym Miłosierdziu.

Ps. 57 W cieniu Bożych skrzydeł.

Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną,
u Ciebie chroni się moja dusza,
chronię się cieniu Twych skrzydeł,
aż minie klęska.
Wołam do Boga Najwyższego,
do Boga, który czyni dobro.
Niech ześle pomoc z nieba, niechaj mnie wybawi,
niech hańbą okryje tych, co mnie dręczą;
niechaj ześle Bóg swoją łaskę i wierność.
Spoczywa moja dusza pomiędzy lwami,
co pożerają synów ludzkich.
Ich zęby - to włócznie i strzały,
a język ich niby miecz ostry.
Bądź wywyższony, Boże, ponad niebo,
a Twoja chwała ponad całą ziemię!

Brak komentarzy: