sobota, 16 czerwca 2012

Niepokalane Serce Matki Bożej.


Tyle nadano Ci Imion Najświętsza Matko.
Jesteś Królową Polski, jesteś Królową Brazylii,
ale przecież i Królową całego świata.
Czy jesteś z Lourdes, czy z Fatimy, czy z Kibeho, czy z Guadelupe,
czy z Częstochowy, czy z Wejherowa
zawsze będziesz Miriam z Nazaretu, Matką Boga-Człowieka,
Niepokalaną Dziewicą i Współodkupicielką świata,
oddaną nam za Matkę i Powiernicę naszych trosk.
Modlę się do Ciebie dziś słowami Jana Pawła II:

Modlitwa Jana-Pawła II do Matki Bożej Aparecida, Królowej Brazylii

O Matko, spraw aby Kościół był dla narodu brazylijskiego (i polskiego) sakramentem zbawienia i znakiem jedności wszystkich istot ludzkich, przybranymi braćmi i siostrami Twojego Syna i dziećmi Ojca Niebieskiego.

O Matko, spraw aby Kościół, służąc człowiekowi na przykładzie Chrystusa był opiekunem wszystkich a szczególnie biednych, potrzebujących i będących na marginesie społeczeństwa. Spraw aby Kościół w Brazylii (i w Polsce) był zawsze na służbie sprawiedliwości między ludźmi i przyczyniał się w tym samym czasie do pokoju i wspólnego dobra społecznego wszystkich (...)

O Matko przyjmij do Twojego serca wszystkie rodziny brazylijskie (i polskie). Przyjmij dorosłych, osoby w podeszłym wieku, młodych i dzieci, przyjmij również chorych i wszystkich tych, którzy żyją w samotności. Przyjmij pracujących na roli i tych w przemyśle, inteligencję, nauczycieli i profesorów, urzędników państwowych. Roztocz nad wszystkimi opiekę !

O Dziewico Aparecida, przez samą Twoją obecność w tym kraju, przypominasz nieustannie, że miłość jest mocniejsza niż śmierć, silniejsza niż grzech. Nie przestajesz nam wskazywać Boga, który tak umiłował świat, że ofiarował swojego jedynego Syna, aby każdy z nas mógł dostąpić życia wiecznego.
Amen.

Dziękuję Ci, Matko Boża z Gietrzwałdu, za wyproszenie łaski uzdrowienia dla bliskiej mi osoby.Brak komentarzy: