wtorek, 23 października 2012

Różaniec Trójcy Świętej.Różaniec Trójcy Świętej.

                                              Znak Krzyża Świętego.

                         11 razy Ojcze nasz, rozmyślając o Bogu Ojcu
         (po każdym Ojcze nasz można odmówić: 
                                     "Niech się stanie, Ojcze, najświętsza Twa wola")          

        1 raz Chwała Ojcu, rozmyślając o Osobie Ojca w łonie Trójcy Świętej.

                         11 razy Ojcze nasz, rozmyślając o Panu Jezusie
        (po każdym Ojcze nasz można odmówić:
                                      "Jezu Chryste Synu Boży, ulituj się nade mną")

        1 raz Chwała Ojcu, rozmyślając o Osobie Syna w łonie Trójcy Świętej.

                        11 razy Ojcze nasz, rozmyślając o Duchu Świętym
         (po każdym Ojcze nasz można odmówić:
                                      "Ześlij Ducha Swego, a odnowisz oblicze ziemi")

        1 raz Chwała Ojcu, rozmyślając o Osobie Ducha Świętego w łonie Trójcy Świętej.

                         1 raz Witaj Królowo 


Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia
życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj!
Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy;
do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole.
Przeto, Orędowniczko nasza, 
one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć,
a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego
po tym wygnaniu nam okaż.
O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!   

                                         

PRZENAJŚWIĘTSZA  TRÓJCO, OJCZE, SYNU, DUCHU ŚWIĘTY,

WIELBIĘ CIĘ Z NAJGŁĘBSZĄ CZCIĄ I OFIAROWUJĘ CI

NAJDROŻSZE CIAŁO I KREW, DUSZĘ I BÓSTWO JEZUSA CHRYSTUSA,

OBECNEGO WE WSZYSTKICH TABERNAKULACH ŚWIATA,

JAKO PRZEBŁAGANIE ZA ZNIEWAGI, ŚWIĘTOKRADZTWA

I ZANIEDBANIA, KTÓRYMI JEST ON OBRAŻANY.

PRZEZ NIESKOŃCZONE ZASŁUGI JEGO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA

I NIEPOKALANEGO SERCA MARYI BŁAGAM CIĘ O NAWRÓCENIE

BIEDNYCH GRZESZNIKÓW, A PRZEDE WSZYSTKIM O NAWRÓCENIA 

W MOJEJ RODZINIE. AMEN.1 komentarz:

Krystyna Węzio pisze...

Dziękuję Ci Elu za tego bloga.Krystyna