czwartek, 29 sierpnia 2013

Do Matki Bolesnej.


Matko Bolesna przyczyń się za nami.

Za wszystkie matki współcierpiące - módl się Maryjo.
za wszystkie matki odrzucone - módl się Maryjo.
za wszystkie matki wzgardzone - módl się Maryjo.
za wszystkie matki nierozumiane - módl się Maryjo.
za wszystkie matki płaczące - módl się Maryjo.
za wszystkie matki niekochane - módl się Maryjo.

Wyproś u Syna łaski dla nich:

o łaskę wytrwałości w modlitwie - proś Maryjo,
o łaskę wybaczenia doznanych zranień - proś Maryjo,
o łaskę miłości przebaczającej - proś Maryjo,
o łaskę ufności w miłosierdzie Boże - proś Maryjo,
o łaskę oczyszczenia skamieniałych serc - proś Maryjo.

Przygarnij Matko Bolesna, przebywająca na wyżynach niebieskich, wszystkie matki, które umarły w poczuciu krzywdy i w opuszczeniu. Przez Twoje Niepokalane Serce uciekamy się do Twojego Syna błagając o zmiłowanie nad nami i całym grzesznym światem.

Twej boleści łzami - módl się za nami.


Brak komentarzy: