poniedziałek, 5 sierpnia 2013

Jestem dzieckiem Bożym.


Dziś tak bardzo poczułam się Twoim dzieckiem mój Niebieski Ojcze,
obdarowywanym bez żadnych zasług, mimo mojej grzeszności i małości.
Dziś ujrzała światło dzienne moja pierwsza książka, napisana zwyczajnie,
a przecież niezwyczajnie, po prostu, a w sposób nieodgadniony,
z potrzeby serca, ale z pracy mojego umysłu i wyobraźni.
Czy podoba się Tobie? Czy sprostałam Twoim przesłaniom?
Jeśli Ty pobłogosławisz mój trud, no i moją nieudolność,
może trafi do moich sióstr i braci, napełni ich refleksją i nadzieją?
A może wiarą? A może wiarą, choćby jak ziarnko gorczycy?
Jeśli zechcesz Panie, jeśli Ty zechcesz, niech się tak stanie.
Wysyłam Panie mój, w Twoje niebieskie przestrzenie moje dziękczynienie,
okaż łaskę niegodnej słudze Twojej i napełnij moją duszę nadzieją.
Chwała Ci Wszechmogący, Łaskawy Ojcze!
Bądź uwielbiona Najświętsza Trójco!

Książka ma 256 stron, jest zbiorem opowiadań z życia wziętych, których fabuła jest przesłaniem poszczególnych wezwań modlitwy "Ojcze nasz":
 Our Father...(Ojcze nasz...)
...przyjdź Królestwo Twoje.
...bądź wola Twoja...
...chleba naszego powszedniego...
...jako i my odpuszczamy...
...i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie...
...ale nas zbaw ode złego.
Tytuł książki: "Kiedy będziecie się modlić, mówcie:" Łk 11,2

Dochód z pierwszego wydania tej książki w całości przeznaczam na dożywianie głodnych dzieci w Afryce
poprzez Stowarzyszenie Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata "Maitri" Gdańsk.

Psalm 19B
Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę,
świadectwo Pana jest pewne, 
nierozważnego uczy mądrości.
Jego słuszne nakazy radują serce,
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.
Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki,
sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne.
Cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze, 
słodsze od miodu płynącego z plastra.
Zważa na nie Twój sługa
i nagrodę otrzyma za ich przestrzeganie.
Kto jednak widzi swoje błędy?
Oczyść mnie z błędów przede mną ukrytych.
Także od pychy broń swojego sługę,
by nie panowała nade mną.
Wtedy będę bez skazy 
i wolny od wszelkiego występku.
Niech znajdą uznanie przed Tobą
słowa ust moich i myśli mego serca.
Panie, moja Opoko i mój Zbawicielu.


Brak komentarzy: