niedziela, 1 września 2013

"Kto ty jesteś człowieku?"


Któż, o Panie, odgadnie Twoje wyroki i potrafi odgadnąć CZAS ?
Czujemy w swoich sercach, że gniew Twój nadchodzi.
Od tysięcy lat ludzkość przeżywa i przemoc i wojny i  kataklizmy,
ale chyba nigdy, dotychczas, nie było w świecie tyle nienawiści, pychy,
bałwochwalstwa, zgorszenia i tylu zbrodni.
Zlituj się nad nami, Panie, Boże Wielki i Niepojęty,
Tak wielu męczenników ginie za wiarę, giną niewinni, giną dzieci.
Ratuj ich z rąk fanatycznych oprawców, ratuj nas przed nieszczęściami i wojnami.
Błagamy Cię o pokój i miłość!!!
Błagamy o mądrość dla rządzących narodami!!!
Zmiłuj się nad nami Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie,
ale Ty jesteś pełen łaski i miłosierdzia.

 Kto ty jesteś, człowieku
Zbrodniarz, czy bohater?
Ty, którego do czynu
Wychowała noc
Oto starca i dziecka
W ręku dzierżysz los
I twarz twoja zakryta
Jak Golem nad światem
Kto ty jesteś, człowieku?

Czy obrócisz w popioły
Miasto czy ojczyznę?
Stój! Zadrżyj w sercu swoim
Nie umywaj rąk
Nie oddawaj wyroku
Niespełnionym dziejom
Twoja jest waga
I twój jest miecz

Ty ponad ludzką troską
Gniewem i nadzieją
Ocalasz albo gubisz
Pospolitą rzecz
Ciemność nadchodzi...

Gwarne miasta i pola
Kopalnie, okręty
Na twojej dłoni ludzkiej
Jakże ludzkiej
Patrz: linia twego życia
Tędy będzie szła

Trzykroć błogosławiony
Po trzykroć przeklęty
Władco dobra lub zła
Władco dobra, albo władco zła
Kto ty jesteś, człowieku?


Wiersz Czesława Miłosza.

Brak komentarzy: