niedziela, 30 grudnia 2012

Bóg jest Panem mojego życia.


"Niech będzie uwielbione i uświęcone Jego wielkie Imię
w świecie, który stworzył według swojej woli,
i niech przyjdzie Jego królestwo w waszym życiu
i w waszych dniach i w życiu całego domu Izraela,
szybko i w krótkim czasie,
i mówcie: Amen.

Niech będzie uwielbione Jego wielkie Imię:
zawsze i przez całą wieczność niech będzie błogosławione,
czczone, uwielbiane, wywyższone, wychwalane i wzywane
Imię Świętego, niech będzie błogosławione nad wszystkie
błogosławieństwa, pieśni, hymny i pocieszenia,
jakie wypowiada się w świecie,
i mówcie: Amen.

Niech będzie wysłuchana modlitwa i prośba
całego domu Izraela przed ich Ojcem, który jest w niebie,
i mówcie: Amen.

Obyście mieli wielki pokój z nieba, dobre życie nad wami
i nad całym Izraelem. Amen.

Ten, który daje pokój na wysokościach,
niech i udzieli swego pokoju wam
i całemu Izraelowi.
Amen."
/z liturgii żydowskiej/

"Co dobre było, w Twoje ręce, Panie, składamy.

Panie, Jezu Chryste, w ostatnim dniu roku
przychodzimy do Ciebie, by razem z Tobą
zakończyć tę część naszego życia, 
która zamyka się w dniach minionego roku.
Przede wszystkim przychodzimy do Ciebie,
by wraz z Tobą i przez Ciebie,
złożyć dziękczynienie naszemu Ojcu w niebie.
Niebieski Ojcze, przez Chrystusa, Twojego Syna,
składamy Ci podziękowania za wszystko,
cośmy w minionym roku z Twojej ręki otrzymali.

Każda chwila przeszłego roku była podarunkiem od Ciebie.
Dziękujemy Tobie, Niebieski Ojcze.
Ty w mądrości porządku stworzenia pozwalasz
wzejść słońcu nad dobrymi i złymi.
Krople deszczu obmywają sprawiedliwych i grzeszników.
Dziękujemy Tobie, Niebieski Ojcze.
Pozwalasz ziemi wydawać owoc,
ziarnu, by wzrastało. Dałeś nam chleb i odzienie.
Nadto z obfitości Twojej dobroci,
syciłeś nasze dusze pięknem.
Dziękujemy Tobie, Niebieski Ojcze.
Gdy spadało na nas brzemię bolesnych doświadczeń
w Twoim spojrzeniu było wiele łaskawości.
Ci, którzy Cię miłują poprzez cierpienie 
nawet zdobywają dobro.
Dziękujemy Tobie, Niebieski Ojcze.
Chociaż grzeszyliśmy przeciw Tobie,
nie odwracałeś Swego oblicza 
i zawsze z Twego miłosierdzia
był nam dany czas ku pokucie.
Dziękujemy Tobie, Niebieski Ojcze."
/Hermet/

"Moje serce raduje się w Panu ,
dzięki Niemu moc moja wzrasta.
Szeroko otwarłam usta przeciw moim wrogom,
bo cieszyć się mogę Twoją pomocą.
Nikt nie jest tak święty jak Ty, Panie,
poza Tobą bowiem nie ma nikogo,
prócz naszego Boga nie ma innej ostoi.
Nie powtarzajcie słów pełnych pychy,
niech mowa harda z ust waszych nie wychodzi,
gdyż Pan jest Bogiem wszechwiedzącym
i On ocenia uczynki.
Łuk potężnych się łamie,
a mocą przepasują się słabi.
Syci za chleb się najmują,
głodni zaś odpoczywają.
Niepłodna rodzi siedmioro,
a matka wielu dzieci usycha.
Pan daje śmierć i życie,
wtrąca do Otchłani i z niej wyprowadza.
Pan czyni ubogim lub bogatym,
poniża i wywyższa.
Biedaka z prochu podnosi,
z błota dźwiga nędzarza,
by go wśród książąt posadzić
i dać mu tron chwały.
Fundamenty ziemi należą do Pana
i na nich świat On położył.
On strzeże kroków swoich wiernych,
grzesznicy zaś zginą w ciemnościach,
bo nie własną siłą człowiek zwycięża.
Pan wniwecz opornych obraca
i przeciw nim grzmi na niebiosach.
Pan sądzi krańce ziemi,
króla obdarza potęgą
i wywyższa moc swego pomazańca." /Pieśń 1 Sm 2, 1-10/

Brak komentarzy: