sobota, 4 sierpnia 2012

Kocham cię Polsko!

Dziękuję Ci, Panie, za moją Ojczyznę, piękną, wolną i bogatą 
Twoim Duchem.
Mimo wielu naszych narodowych wad: pijaństwa, braku pokory i tolerancji, mimo tylu niewybaczeń w naszych sercach, czujemy, Panie, że nas kochasz i nam błogosławisz z powodu 
Twojego wielkiego Miłosierdzia.
Wybacz nam to wszystko, Panie i naucz nas kochać Twoją miłością.

Brak komentarzy: