środa, 8 grudnia 2010

Maryjo, bez grzechu poczęta.


Według uzasadnionej tradycji Kościoła Maryja Panna urodziła się w nazaretańskim Domku, którego część zbudowana z kamieni, została rozebrana i przewieziona statkiem poprzez Chorwację do Włoch, do Loreto w grudniu 1294 roku. Obecnie w loretańskim Świętym Domku mieszczą się Sanktuaria: Słowa Wcielonego, Ducha Świętego, Niepokalanej, ukrytego życia Chrystusa, życia rodzinnego, uświęconej pracy, "Niech mi się stanie", pojednania, chorych, tych co są w drodze.

Święta Maryjo Loretańska - módl się za nami.

Święta Maryjo, Święta Boża Rodzicielko, Święta Panno nad pannami, Matko Chrystusowa, Matko Kościoła, Matko łaski Bożej, Matko nieskalana, Matko najczystsza, Matko dziewicza, Matko najmilsza, Matko przedziwna, Matko dobrej rady, Matko Stworzyciela, Matko Zbawiciela, Panno roztropna, Panno czcigodna, Panno wsławiona, Panno można, Panno łaskawa, Panno wierna, Zwierciadło sprawiedliwości, Stolico mądrości, Przyczyno naszej radości, Przybytku Ducha Świętego, Przybytku chwalebny, Przybytku sławny pobożności, Różo duchowna, Wieżo Dawidowa, Wieżo z kości słoniowej, Domie złoty, Arko Przymierza, Bramo niebieska, Gwiazdo zaranna, Uzdrowienie chorych, Ucieczko grzesznych, Pocieszycielko strapionych, Wspomożenie wiernych, Królowo Aniołów, Królowo Patriarchów, Królowo Proroków, Królowo Apostołów, Królowo Męczenników, Królowo Wyznawców, Królowo Dziewic, Królowo Wszystkich Świętych, Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, Królowo Wniebowzięta, Królowo Różańca świętego, Królowo rodzin, Królowo pokoju, Królowo Polski - módl się za nami.

Brak komentarzy: