środa, 15 grudnia 2010

"Ja jestem Pan, i nie ma innego."


"Ja jestem Pan, i nie ma innego. Ja tworzę światło i stwarzam ciemności, sprawiam pomyślność i stwarzam niedolę. Ja, Pan, czynię to wszystko. Niebiosa, wysączcie z góry sprawiedliwość i niech obłoki z deszczem ją wyleją! Niechajże wzejdzie sprawiedliwość. Ja, Pan, jestem tego Stwórcą."
Albowiem tak mówi Pan, Stworzyciel nieba, sam Bóg, który ukształtował i wykończył ziemię, który ją mocno osadził, który nie stworzył jej bezładną, lecz przysposobił na mieszkanie. "Ja jestem Pan i nie ma innego. Czyż nie ja jestem Panem, a nie ma innego boga prócz Mnie? Bóg sprawiedliwy i zbawiający nie istnieje poza Mną. Nawróćcie się do Mnie, by się zbawić, wszystkie krańce świata, bo Ja jestem Bogiem i nikt inny!" Księga Izajasza.

" Przejmująca jest pokora Boga! Stwórca, który musi udowadniać swoją miłość; Zbawca wywołany do odpowiedzi i dopytywany o sens swoich czynów. Który Bóg miałby jeszcze cierpliwość do dzieci-buntowników? Wciąż zasypujemy Go pytaniami: Dlaczego tak? Gdzie jesteś? Czemu milczysz? Czemu pozostajesz bezczynny? Czemu mi to robisz? Sadzamy swego Stwórcę i Zbawiciela na ławie oskarżonych z powodu naszego słabnącego wzroku duszy i gasnącej miłości. W dniu sądu role się odwrócą: " do Niego przyjdą zawstydzeni wszyscy, którzy się przeciw Niemu zżymali". Panie zmiłuj się nad nami! "

Brak komentarzy: