niedziela, 5 kwietnia 2009

"Módlcie się za tych,którzy wam źle czynią..."
Modlitwa za Prezesa mojej Spółdzielni.

„ A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych,
Którzy was prześladują;” Mt 5,44


Panie, który widzisz wszystko i wszystko wiesz, proszę Cię dzisiaj
o uczynienie cudu i oświecenie serca i umysłu tego człowieka.
W dobroci Swojej wybacz mu jego grzechy: zaniedbania, pychy i krętactwa.
Otwórz jego sumienie na wszelkie zło, które wyrządził ludziom.
Oni mu zaufali powierzając opiekę nad wspólnym dobrem, a on troszczy się o nie
z nienależytą starannością, o czym świadczą: brud, zniszczenia i dewastacje.
Spraw, Panie, aby mógł jako zadośćuczynienie naprawić swoje błędy,
bo tylko to jest warunkiem przyjmowania Ciebie z czystym sercem.
To Ty, Boże Ojcze, stworzyłeś ten piękny świat dla radości wszystkich ludzi.
Otwórz, proszę oczy i umysł tego człowieka, aby dostrzegł wszelką brzydotę,
która przez jego zaniedbania nie pozwala cieszyć się naszym osiedlem.
Spraw, Panie w swojej Dobroci, aby pogarda tego człowieka zamieniła się
w podobną Tobie miłość do bliźniego, aby wszystko co czyni, czynił w Prawdzie,
której Ty nas uczyłeś, aby pracował nie tylko dla własnych korzyści,
ale dla Twojej Chwały i dobra bliźnich.
Mój krzyż oglądania codziennie widoku rozwalającego się muru ofiarowuję za pomyślność tego człowieka: Panie błogosław mu bardziej niż mnie błogosławisz.
Napełnij go Twym Duchem Świętym i zamień jego życie na Twój obraz i podobieństwo.
Ty, który ze zła wydobywasz dobro, w bliskości Święta Zmartwychwstania, dopomóż mu wzrastać w dobrym. Amen.

Brak komentarzy: