piątek, 24 kwietnia 2009

Panie, obdarz nas Twoją miłością i pokojem.
To wnętrze kościoła, z którym związana jest historia tak wielu lat mojego życia! Dziękuję Ci, Panie, że mogłam uczestniczyć we Mszy Świętej odpustowej i modlić się poprzez wstawiennictwo Świętego Jerzego, o Twoją Łaskę i Miłosierdzie dla mojej rodziny, przyjaciół, znajomych, których spotkałam na swojej drodze, a szczególnie o opiekę, ulgę w cierpieniu, pokój w sercu i łaskę modlitwy dla przyjaciółki z mojego dzieciństwa.
Błagam Cię, Panie, pomagaj jej nieustannie i wspieraj Twoją Łaską, daj ulgę w cierpieniu, które obecnie przeżywa, oczyść jej serce ze wszystkich lęków, obdarz Twoim Świętym Duchem, aby wskazywał jej drogę do prawdziwego szczęścia, obmyj Twoją Przenajświętszą Krwią jej duszę i ciało, jej sumienie, całą jej przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Panie Jezu, Ty wszystko możesz uczynić, jeżeli taka jest Twoja wola, błagam Cię o jej pełne uzdrowienie, oczyść Jezu wszystkie jej zranienia i obdarz Twoim pokojem.

Moje życie, zawierzam całkowicie Tobie Jezu, jesteś moim Mistrzem. Przyjmuję Cię jako mojego Pana w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Jeśli nie Jezus jest moim Panem, ale moje dzieci, mąż, choroby, problemy - w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego - nakazuję tym przywiązaniom, aby opuściły mnie.

" Panie Jezu, proszę Cię, abyś obmył nas Swoją Najdroższą Krwią oraz to miejsce, w którym się znajdujemy. Panie Jezu, obmyj Swoją Najdroższą Krwią nasz umysł z wszystkimi naszymi wątpliwościami i z całym naszym roztargnieniem, nasze ciało ze wszystkimi schorzeniami i zranieniami, i wszystko to, co nas blokuje i nie pozwala żyć w wolności. Panie Jezu, oddajemy Tobie to wszystko!"

Myślę teraz o tych wszystkich, którym powinnam przebaczyć. Przebaczam i przyjmuję ich przebaczenie. Wybaczam również sobie. Obmywam siebie i wszystkich, którym przebaczyłam Najdroższą Krwią Pana Jezusa.

" Panie nasz, żyjący Ojcze! Panie Jezu - ocalenie nas wszystkich! Duchu Święty, który nas uświęcasz! Uwielbiamy Ciebie Boże! Wysławiamy Ciebie Boże! Dzięki Ci składamy Panie Boże! Wznosimy nasze serca i naszego ducha ku Tobie Panie Boże!
Oby cześć Twego Imienia była zachowana po wszystkie wieki wieków, prosimy Cię: obmyj nas, odnów nas, abyśmy się stali godnymi synami i córkami Twojego Ojca.
Oczyść nasze serca, myśli i ciała poprzez Twoją litość i miłosierdzie. Amen."

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Brak komentarzy: