sobota, 18 kwietnia 2009

"Jeżeli więc Syn Boży was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni."
1/Wejście do Grobu Pańskiego
2/Grób Pański
3/Bazylika Grobu i Golgoty
4/Schody na Golgotę
5/Fragment kolumny biczowania Pana Jezusa
6/Uliczka w Jerozolimie
7/Golgota


Panie, przebywanie w miejscach Twojej Męki i Chwały Zmartwychwstania porusza serca ludzi i daje poczucie Twojej bliskości.
Obdarz, prosimy Cię, Twoim Pokojem Ziemię Świętą, napełnij serca wszystkich jej mieszkańców światłem Ducha i wlej w nie radość braterskiej miłości, odpuszczenie wzajemnych nienawiści i zażegnanie sporów.
Obdarz też nasze serca łaską przebaczenia naszym braciom, którzy nas nie rozumieją, wkładają na nasze barki krzyże, które trudno nam unieść. Bądź wtedy z nami, Panie i zsyłaj Ducha Pocieszyciela.
Nadszedł czas radości, oczyszczonych serc i myśli, nadszedł czas pełnego uwielbienia Słowa Wcielonego.
Niech będzie on czasem wielkiej pokory i uniżenia człowieka przed Stwórcą, który cierpliwie przygotowywał ludzkość przez swoich wybranych na przyjęcie Słowa : "Aby się wypełniło Pismo". Alleluja! Alleluja! Alleluja!

Brak komentarzy: