niedziela, 29 marca 2009

" Ten kto kocha swoje życie, traci je...." Jan.12.25
Czy to Twoja Postać, Panie?

Wielbię Cię Panie Jezu, który byłeś tak upokorzony i umęczony. Dziękuję Ci, że dałeś mi tą wielka łaskę chodzenia drogą Twojej Męki: przez Ogrójec i Skałę Konania, przez schody do domu Kajfasza, przez Ciemnicę w głębi jerozolimskiej skały, przez miejsce Twojego wyszydzenia, biczowania i osądzenia - Lithostrotos, przez całą Drogę Krzyżową aż do Golgoty. Pozwoliłeś mi, Panie dotknąć skały, na której stał Twój Krzyż. Jak wielka to łaska! Czy to odbicie postaci na ścianie z ciemnej piwnicznej głębi, to Twoja Postać Panie? Czy taki ślad Twego opuszczenia przez wszystkich, ma poruszać nasze serca i sumienia? Tak wiele cudów sprawiłeś i sprawiasz kochającym Cię szczerze. Dziękuję Ci, Panie.

" Bądź pozdrowiony, bądź pochwalony, dla nas zelżony i pohańbiony.
Bądź uwielbiony, bądź wysławiony, Boże nieskończony!"

Modlitwa o przebaczenie naszym przodkom.

"Panie Jezu, przyprowadzam Ci wszystkich moich przodków z ich grzechami i wszelkimi przewinieniami. Oni umarli z tymi samymi troskami i problemami, które ja teraz mam i dlatego potrzebują mojej modlitwy.
Panie Jezu! W ich imieniu przynoszę Ci wszystkie ich grzechy i proszę o przebaczenie dla nich.
Panie Jezu! Obmyj nas Twoją Najdroższą Krwią i uwolnij od wszelkich uprzedzeń.

Bądź pochwalony Jezu!
Bądź uwielbiony Jezu!
Dziękuję Ci Jezu!"

Modlitwa z prośbą o obronę przed zakusami zła przez najdroższą Krew Jezusa Chrystusa.

"Panie Jezu, wybieram Cię na mojego Pana i Mistrza. Wierzę, że każda kropla Twojej drogocennej Krwi została przelana po to, aby zbawić mnie i moją rodzinę, aby uwolnić nas od złego, od grzechów i wszelkich zniewoleń. Panie Jezu, z głęboką wiarą w Ciebie proszę, abyś obmył Twoją Najdroższą Krwią to miejsce, w którym się znajduję, każdy kąt mojego mieszkania, pojazdy, których używam oraz wszystko to, co otrzymałam od Ciebie.
Panie Jezu, obmyj Twoją Najdroższą Krwią mnie i moją rodzinę. Pokrop nas Panie Twoją Krwią od czubka głowy aż do stóp. Błagam Cię, Panie, o obronę mojego życia i życia mojej rodziny. Panie Jezu, uwolnij nas dzisiaj od złego, od grzechów, pokus, ataków i utrapień szatana! Uwolnij nas Panie od strachu przed ciemnością, przed ludźmi, przed chorobami, zwątpieniem, złością i przed wszelkimi nieszczęściami oraz przed wszystkim tym, co nie należy do Twojego Królestwa.
Panie Jezu, napełnij nas darami Ducha Świętego i zapewnij nam dar mądrości, poznania, wiary, rozsądku, oraz rozeznania, abyśmy począwszy od dzisiaj zaczęli żyć dla Twojej Chwały i czynili w naszym życiu tylko to, co dobre.

Bądź pochwalony Jezu!
Bądź uwielbiony Jezu!
Dziękuję Ci Jezu!
Jezu kocham Cię!"

Brak komentarzy: