wtorek, 24 marca 2009

Pierwsze tabernaculum - Maryja Panna.
Maryjo, dziewicza Oblubienico Ducha Świętego, bądź pozdrowiona pełna Łaski.
Dziękuję Ci za Twoje "tak", dziękuję i proszę: naucz mnie zawierzać i kochać Twojego Syna. Naucz mnie pełnej ufności, czasem wbrew mojej ludzkiej logice. Tyle Ci zawdzięczam Matko nas wszystkich. Tam, w Nazarecie zrozumiałam wiele spraw i dziękuję, że mogłam modlić się w miejscu Twojego uwielbienia Boga i zawierzenia Mu wszystkiego.
Twoja ufność, wiara, posłuszeństwo to wzorce dla całego Świętego Kościoła. Dziękuję za Twoją świętą obecność również w moim życiu. Wierzę, że za Twoją przyczyną i dzięki Twojemu wstawiennictwu dwukrotnie uratowane zostało życie mojego dziecka, Matko Boża: Częstochowska, Nazaretańska, Fatimska. Jakkolwiek nie nazywalibyśmy Twoją Świętą Osobę, zawsze czujemy Matczyną opiekę nad nami wszystkimi, nad Kościołem, nad Polską, nad światem. Módl się za nami, Maryjo!

Magnificat.

"Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.
Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a święte jest Jego imię-
i miłosierdzie Jego z pokoleń na pokolenia dla tych, co się Go boją.
On przejawia moc ramienia swego, rozprasza pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych.
Głodnych syci dobrami, a bogaczy odprawia z niczym.
Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje,
jak przyobiecał naszym ojcom - Abrahamowi i jego potomstwu na wieki"


Brak komentarzy: