poniedziałek, 16 marca 2009

I my też zaginiemy w pamięci ludzi....Mój Kochany Bracie, który odszedłeś na wieczną wędrówkę!
Czy Dobry , Miłosierny Bóg, pozwolił Ci już cieszyć się Swoją Boska Obecnością? Czy zażywasz już niebiańskich radości śpiewając Jemu, Najwyższemu i Absolutnemu, Temu który Jest i nigdy nie przeminie?
To już 28 lat minęło odkąd odszedłeś. Czy aż 28 lat? Czy dopiero 28 lat?
A przecież jeden dzień bez Boga , tu na ziemi, to tysiąc lat czyśćca.
Ty miałeś swój czyściec na ziemi: z powodu dzieciństwa, z powodu złych wyborów, z powodu swojej ludzkiej słabości, z powodu cierpienia w chorobie.
Panie, całym sercem modlę się dzisiaj za duszę mojego brata, zapomnij mu jego przewinienia, okaż Swoje Miłosierdzie i daj mu zbawienie.
W Swoim Majestacie, wybacz winy naszych przodków i otocz Ojcowską opieką całą naszą rodzinę.

Psalm 90.

Panie, Ty byłeś naszą ucieczką
z pokolenia na pokolenie.
Zanim góry narodziły się w bólach,
zanim ziemia i świat powstały,
od wieku na wieki Ty jesteś Bogiem.

W proch każesz powracać śmiertelnym
i mówisz:" Synowie ludzcy, wracajcie".
Bo tysiąc lat w Twoich oczach
jest jak wczorajszy dzień, który minął,
niby straż nocna.
Porywasz ich jak fala, stają się jak sen poranny,
jak trawa, co rośnie:
rankiem kwitnie i jest zielona,
wieczorem więdnie i usycha.
Zaiste, Twój gniew nas niszczy,
trwoży nas Twe oburzenie.
Stawiasz przed sobą nasze winy,
nasze skryte grzechy w świetle Twojego oblicza.
Bo wszystkie dni nasze płyną pod Twoim gniewem;
kończymy nasze lata jak westchnienie.
Czas naszych dni - to lat siedemdziesiąt
lub, gdy jesteśmy mocni, osiemdziesiąt;
a większość z nich to trud i marność,
bo szybko mijają, my zaś odlatujemy.

Któż potrafi zważyć ogrom Twojego gniewu
i kto może doświadczyć mocy Twojego oburzenia?
Naucz nas liczyć dni nasze,
abyśmy osiągnęli mądrość serca.
Zwróć się, o Panie, dokądże jeszcze...?
I bądź litościwy dla sług Twoich!
Nasyć nas od rana swoją łaską,
abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć.
Daj radość według miary dni, w których nas przygniotłeś,
i lat, w których zaznaliśmy niedoli.
Niech sługom Twoim ukaże się Twe dzieło,
a chwała Twoja nad ich synami!
A dobroć Pana Boga naszego niech będzie nad nami!
I wspieraj pracę rąk naszych,
dzieło rąk naszych wspieraj!"

Brak komentarzy: