sobota, 9 marca 2013

"Wysławiajcie ze mną Pana..."

Królu Dawidzie!
Tyle wieków modlimy się do Świętego Świętych twoimi Psalmami:
przepraszamy, dziękujemy, prosimy i wielbimy.
Dziękujemy Ci, że zebrałeś i przekazałeś potomnym te święte słowa.
Dziękujemy, że uczysz nas życia z Bogiem i dla Boga.
Jakże inne były czasy, w których żyłeś, niby prymitywne,
wybuchały wojny, uciski, kwitło bałwochwalstwo, nędza dusz i ciał.
Minęło tyle wieków, minęło trzy tysiące lat!
A nasz świat, mimo postępu cywilizacji, wcale się nie przybliżył do Boga.
Dalej wybuchają wojny, trwają uciski, kwitnie bałwochwalstwo.
Jak długo jeszcze do jego kresu? Chyba dobrze, że nie wiemy!

Psalm 30
Sławić Cię będę, Panie, bo mnie wybawiłeś
i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie.
Panie, Boże mój, do Ciebie wołałem,
a Tyś mnie uzdrowił.
Panie, mój Boże,
z krainy umarłych wywołałeś moją duszę
i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu.
Śpiewajcie psalm, wszyscy miłujący Pana,
i pamiętajcie o Jego świętości.
Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę,
a Jego łaska przez całe życie.
Płacz nadchodzi z wieczora,
a rankiem wesele.
Zbyt pewny byłem siebie mówiąc:
"Nigdy się nie zachwieję".
Twoja wola uczyniła mnie górą obronną,
gdy zakryłeś oblicze, ogarnęła mnie trwoga.
Do Ciebie wołałem, Panie,
mojego Boga o miłosierdzie błagałem.
"Jaka korzyść z krwi mojej,
gdy pójdę do grobu?
Czyż mój proch będzie Cię sławił,
albo głosił wierność Twoją?"
Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną,
Panie, bądź moją pomocą.
Zmieniłeś w taniec mój żałobny lament,
wór zdjąłeś ze mnie, obdarzyłeś radością,
Aby wciąż moje serce Tobie psalm śpiewało
Boże mój i Panie, będę Cię sławił na wieki.Brak komentarzy: