niedziela, 31 marca 2013

Dziś Zmartwychwstała Miłość !


Powołani i wybrani, aby kochać i być kochanymi,
przeżywający odrodzenie, ci obmyci we Krwi Baranka -
przynoszą swoje krzyże, kładą je na stół ofiarny
i... umierają na nich razem z Nim.
To ci co uwierzyli, mimo, że nie widzieli,
uwierzyli przedwiecznemu Słowu, uwierzyli, że zwycięży -
- Miłość Ukrzyżowana.
A przecież miłość to nie uczucie, nie emocja, to - wybór!
Wybieram zatem Miłość, bo Ona - zmartwychwstała dla mnie.

Bądź uwielbiona Zmartwychwstała Miłości! Alleluja!

Boże zawsze miłosierny, Ty przez doroczną uroczystość wielkanocną umacniasz wiarę Twojego ludu, pomnóż łaskę, której udzieliłeś, abyśmy wszyscy głębiej pojęli, jak wielki jest Chrzest, przez który zostaliśmy oczyszczeni, jak potężny jest Duch, przez którego zostaliśmy odrodzeni, i jak cenna jest Krew, przez którą zostaliśmy odkupieni. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Od zwątpienia w najmiłosierniejszą miłość Twoją, zachowaj nas Boże Ojcze.

Brak komentarzy: