piątek, 28 września 2012

Rozmyślania piątkowe i...niedzielne.Psalm 32.

Szczęśliwy człowiek, któremu nieprawość została
            odpuszczona,
a jego grzech zapomniany.
Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy,
a w jego duszy nie kryje się podstęp.
Gdy milczałem, wysychały me kości
wśród codziennych mych jęków.
   Bo dniem i nocą ciążyła nade mną Twa ręka,
   z sił opadłem jak w czas letniej spiekoty.
Grzech wyznałem Tobie i nie skryłem mej winy.
Rzekłem: "Wyznaję mą nieprawość Panu",
a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu.
   Do Ciebie więc modlić się będzie każdy wierny,
   gdy znajdzie się w potrzebie.
Choćby nawet wezbrały wody,
fale go nie dosięgną.
  Ty jesteś moją ucieczką, wyrwiesz mnie z ucisku
   i dasz mi radość mego ocalenia.
"Będę cię uczył i wskażę drogę, którą pójdziesz,
wzrok mój będzie czuwał nad tobą.
   Ale nie bądź jak muł i koń bez rozumu,
   można je okiełznać tylko wędzidłem,
   inaczej nie podejdą do ciebie".
Liczne są cierpienia grzesznika,
ufających Panu łaska ogarnia.
  Cieszcie się i weselcie w Panu, sprawiedliwi,
  radośnie śpiewajcie , wszyscy prawego serca!

Jak dobrze śpiewać hymn uwielbienia:

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże ojców naszych,
pełen chwały i wywyższony na wieki.
     Błogosławione jest imię Twoje pełne chwały
     i świętości,
     uwielbione i wywyższone na wieki.
Błogosławiony jesteś w przybytku Twojej świętej
     chwały,
uwielbiony i przesławny na wieki.
    Błogosławiony jesteś na tronie swojego
     królestwa,
uwielbiony i przesławny na wieki.
Błogosławiony jesteś Ty, co spoglądasz 
    w otchłanie,
który zasiadasz na Cherubach,
pełen chwały i wywyższony na wieki.
    Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba,
    pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie,
chwalcie Go i wywyższajcie na wieki! 

Dn 3, 52-57


Brak komentarzy: