środa, 12 września 2012

O modlitwie...


Moje zapiski z katechezy.

Modlitwa to dialog z Bogiem. W ikonie "Trójca Święta" Rublowa jest przedstawiony dialog miłości między Trzema Osobami Boskimi. Gdy się modlę - WCHODZĘ W BOGA - i modli się we mnie Duch Święty.W naszej modlitwie inicjatywa należy do Boga - On pragnie naszej modlitwy ze względu na nasze zbawienie.
Czy modlitwa jest nakazem, przymusem? Nie. Modlitwa jest odpowiedzią na najgłębsze pragnienia naszego serca.

Istota modlitwy chrześcijańskiej.
Jakość modlitwy zależy od naszego postrzegania Boga. Gdy wierzę, że Bóg mnie kocha, modlę się po to, żeby Bóg przemienił moje serce, żebym potrafiła patrzeć na świat oczyma Pana Boga. Gdy spotykam się z Bogiem na modlitwie odkrywam Jego miłość. Jest to wniknięcie w Tajemnicę Miłości Boga. Jest ono rozłożone na całe moje życie. Gdy żyjemy dla miłości Boga, wtedy odradzamy się codziennie na modlitwie. Skarb poznania miłości Boga przechowywany jest w naszym kruchym sercu, w naczyniu glinianym, należy go zatem chronić i pielęgnować. Modlitwa jest przymierzem z Bogiem. Bóg komunikuje się z nami przez Słowo Boże, czasem daje nam natchnienia. Gdy Bóg do nas mówi, powinniśmy być pewni, że to się sprawdzi, mamy Jego zapewnienie.
Modlitwa jest czasem zrozumienia planów Boga wobec nas, a więc dojścia do świętości.

Postawa na modlitwie.
Postawa pokory:
1/ prośba do Ducha Świętego, aby nas prowadził;
2/ przyjście na modlitwę, jako "celnik"- wznoszę moją grzeszną duszę do Wszechmogącego Boga; uznaję siebie za grzesznika, co jest wyzwalające. ("Jezusie Chrystusie, Synu Boży, zmiłuj się nade mną grzesznikiem")
3/ przychodzę do Pana Boga, jako Jego stworzenie, bo jestem prochem.

Trudności w modlitwie.
1/ rozproszenia - pokazują moje przywiązania, które są dla mnie ważniejsze niż Bóg! Aby być autentycznym, trzeba oddać Bogu swoje rozproszenia;
2/ brak cichego miejsca;
3/ adoruję siebie, a nie Boga;
4/ brak wiary w skuteczność modlitwy;
5/ oschłość - wtedy nic na modlitwie nie czuję, ale mam być wierna i przychodzić dla Boga samego, wtedy szukam Boga;
6/ znużenie - może to być działanie od Boga, aby spojrzeć na siebie, bo wtedy modlitwa nie jest priorytetowa;
7/ modlitwa pokazuje mi cele, ma być siłą, a nie ciężarem.


Brak komentarzy: