sobota, 15 września 2012

Do Brata...Droga przez bramę ICHTIS - prowadzi do celu,
do spotkania najważniejszego - z Ojcem Przedwiecznym.

Czy poznałeś swoje wnętrze i już się go nie boisz?
Czy przebaczyłeś wszystkie krzywdy, które ci wyrządzono?
Czy przebaczyłeś sobie całe zło wyrządzone innym?
Czy zadośćuczyniłeś wszystkim skrzywdzonym?
Czy nauczyłeś się kochać wrogów i tych, którzy myślą inaczej niż ty?
Czy nauczyłeś się kochać siebie i patrzeć sobie w lustrze prosto w oczy?
Czy nie trwasz w nawracającym grzechu ciężkim?
Czy potrafisz, z przekonaniem, mówić wielokrotnie i codziennie:
"Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną grzesznikiem?"

Jeśli TAK, jesteś już człowiekiem wolnym.
Jeśli TAK, wyrażam moją ogromną radość.
Jeśli TAK, wszyscy Aniołowie w niebie są radośni.

A jeśli jeszcze NIE?
Nie ustawaj i wdrapuj się do góry,
codziennie wyżej, ogarniam cię nieomal codziennie,
moją modlitwą.

Duchu Święty, nasz Stworzycielu, Wybawco i Uświęcicielu; Duchu Boga Samego, proszę Cię, abyś przeniknął duszę mojego brata, jego umysł i serce, abyś otworzył jego oczy i uszy. Daj mu radość uwielbienia Boga w Trójcy Jedynego. Dopomóż mu w jego zmaganiach i ocal go. Amen.

Brak komentarzy: