środa, 28 marca 2012

"Usłysz modły i błagania.."


Panie Jezu Chryste, zawieszony między ziemią a niebem,
wyszydzony i wzgardzony - jak jesteś mi bliski!
Nie tylko Twoje Ciało, ale i Twoja dusza została poraniona,
zostałeś prawie sam, przybity i opuszczony.
Pomóż mi pogodzić się z tym, czego zmienić nie mogę,
co tylko Ty możesz zmienić, bo Ty zło możesz zamienić w dobro.
Wołam do Ciebie, Panie: daj mi głęboką wiarę,
że mój krzyż się nie zmarnuje, że mój krzyż jest potrzebny
i że dam radę go dźwigać. To już tyle lat i tyle zmagań.
Jestem grzeszna i słaba, bez Ciebie nic nie mogę uczynić,
bez Ciebie nie mogę nic zrozumieć. Tylko Ty wiesz naprawdę,
co to jest cierpienie - Miłości Niekochana.

Modlitwa do Świętej Rany Ramienia Chrystusowego.

O najukochańszy Jezu mój, najcichszy Baranku Boży.
Oto ja, biedny grzesznik, pozdrawiam i czczę tę Ranę Twą najświętszą,
która Ci sprawiła ból bardzo dotkliwy,
gdyś niósł krzyż ciężki na Swym Boskim Ramieniu -
ból cięższy i dotkliwszy, niż inne Rany na Twym świętym Ciele.
Uwielbiam Cię, oddaję cześć i pokłon z głębi serca.
Dziękuję Ci za tę najdotkliwszą Ranę Twego Ramienia.
Pokornie proszę, abyś dla tej srogiej boleści Twojej,
którą wskutek rany tej cierpiałeś
i w imię Krzyża Twego ciężkiego,
któryś na tej Ranie świętej dźwigał -
ulitować się raczył nade mną, nędznym grzesznikiem,
darował mi wszystkie grzechy i sprawił,
abym wstępując w Twoje krwawe ślady,
doszedł do szczęśliwej wieczności. Amen.

(3 x Ojcze nasz...3 x Zdrowaś Maryjo)

Brak komentarzy: