czwartek, 22 marca 2012

Pan jest twoim Bogiem, Pan jest jedyny.


Twoja chwała, Panie Boże Zastępów, spoczywa nad tym miejscem,
w ziemskim Jeruzalem i we wszystkich świątyniach i sanktuariach.
Dziękujemy Ci i uwielbiamy Cię za to, że nasze nogi mogły stać
w progach odwiecznej Świątyni Twojej Obecności,
Boże Przedwieczny i Nieogarniony.
Nasze usta wyznawały, że tylko Ty, niepojęty w Trójcy,
jesteś naszym Bogiem na wieki.
To był cudowny czas pielgrzymowania, a teraz nadszedł
czas odkrycia Twojej obecności w sanktuariach naszych serc.
Dotknij Panie, prosimy, i obdarz Twoim Świętym ogniem
serca wszystkich pielgrzymów, niech staną się solą ziemi
i światłem świata, niech ich wiara wzrasta,
jak drzewo z ziarnka gorczycy.

Psalm 122.

"Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano:
"Pójdziemy do domu Pana".
Już stoją nasze stopy
w twoich bramach, Jeruzalem.
Jeruzalem, wzniesione jak miasto
gęsto i ściśle zabudowane.
Do niego wstępują pokolenia, pokolenia Pańskie,
aby zgodnie z prawem Izraela
wielbić imię Pana."

Brak komentarzy: