środa, 9 lutego 2011

Wszystko w Tobie, przez Ciebie i dla Ciebie.


Jezu Chryste, mój Panie i Królu!
Za moje grzechy zawisłeś na drzewie
i dałeś się zabić, choć byłeś bez skazy.
Wielka to tajemnica Miłości i Miłosierdzia!
Pozwól, Panie, odkrywać ją wciąż na nowo,
pamiętać i dziękować Ci z całego serca.
Powiedziałeś, Panie, Apostołom:
"Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem,
abyście szli i owoc przynosili."
Wybierz zatem, Panie, Twoją niegodną sługę,
świadomą swej małości i ograniczoności,
grzeszności, roztargnienia i słabości,
do świadczenia swoim życiem o Twoim
pragnieniu zbawiania wszystkich dusz.
Do obrony przed siłami zła dusz słabych
i tych, które z niewiedzy i głupoty poszły za złem.
Uzdatnij mnie, Panie, do walki ze złem,
które próbuje zawładnąć tyloma młodymi,
nieświadomymi zagrożeń, chłopcami i dziewczętami.
Są oni manipulowani wielką machiną mocy piekła,
nie pozwól im zginąć, to Twoje owce, Panie!
Przywołaj je wszystkie do stada ludu wybranego,
oświeć ich serca, jak byłeś łaskawy oświecić moje.

Psalm 30 Podzięka za wybawienie od śmierci.

Sławić Cię będę, Panie, bo mnie wybawiłeś
i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się
ze mnie.
Panie, Boże mój, do Ciebie wołałem,
a Tyś mnie uzdrowił.
Panie, mój Boże,
z krainy umarłych wywołałeś moją duszę
i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu.
Śpiewajcie psalm, wszyscy miłujący Pana,
i pamiętajcie o Jego świętości.
Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę,
a Jego łaska przez całe życie.
Płacz nadchodzi z wieczora,
a rankiem wesele.
Zbyt pewny byłem siebie mówiąc:
"Nigdy się nie zachwieję".
Twoja wola uczyniła mnie górą obronną;
gdy zakryłeś oblicze, ogarnęła mnie trwoga.
Do Ciebie wołałem, Panie,
mojego Boga o miłosierdzie błagałem.
"Jaka korzyść z krwi mojej,
gdy pójdę do grobu?
Czyż mój proch będzie Cię sławił
albo głosił wierność Twoją?"
Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną,
Panie bądź moją pomocą.
Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament,
wór zdjąłeś ze mnie, obdarzyłeś radością,
aby wciąż moje serce Tobie psalm śpiewało
Boże mój i Panie, będę Cię sławił na wieki.

Brak komentarzy: