niedziela, 3 maja 2009

"Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją..."

Kiedy kłamstwo zwycięża Prawdę – Boże ratuj nas!
Matko Boża módl się za nami!
Kiedy pycha i brak przebaczania ogarnia część naszych pasterzy – Boże ratuj nas!
Matko Boża módl się za nami!
Kiedy cichość i pokora serca są wyśmiewane – Boże ratuj nas!
Matko Boża módl się za nami!
Kiedy cwaniactwo jest pożądaną cechą wielu – Boże ratuj nas!
Matko Boża módl się za nami!
Kiedy nieuczciwość nie jest piętnowana - Boże ratuj nas!
Matko Boża módl się za nami!
Kiedy alkoholizm i narkomania zżerają tylu ludzi – Boże ratuj nas!
Matko Boża módl się za nami!
Kiedy płaczą porzucone dzieci – Boże ratuj nas!
Matko Boża módl się za nami!
Kiedy tylu ludzi służy innym bogom, często nieświadomie, - Boże ratuj nas!
Matko Boża módl się za nami!
Kiedy głupota powoduje odejście od Ciebie i rodzi tak wiele nieszczęść – Boże ratuj nas!
Matko Boża módl się za nami!
Kiedy zaślepieni swoim dostatkiem jesteśmy nieczuli na biedę braci i sióstr – 
Boże ratuj nas! Matko Boża módl się za nami!
Kiedy mamy w sobie za mało miłości – Boże ratuj nas!
Matko Boża módl się za nami!
Kiedy odczuwamy fałszywy lęk, boimy się śmierci i potępienia – Boże ratuj nas!
Matko Boża módl się za nami!

Matko Maryjo, chroń Twoje dzieci! One chcą odwzajemnić miłość Twojego Syna, 
ale nie wiedzą, jak przyjść do Niego. Pomóż wszystkim spotkać Jezusa i karmić się Jego Ciałem.
Weź pod Twój płaszcz wszystkie osoby, które przez niewiedzę lub z głupoty związały się
z pozornie niewinnymi i bezpiecznymi terapiami, medytacjami, ćwiczeniami yoga, tai czi,
itp., wróżbami, wahadełkami, amuletami, wyobrażeniami innych bogów, często przywożonych, jako pamiątki z podróży, z zabawami z duchami, homeopatią. Korzystanie z całej gamy propozycji wielkiego „ przemysłu” czarnej magii to grzech przeciw Jedynemu Bogu, przeciw Jego pierwszemu przykazaniu!
Tyle znanych mi osób cierpi z tego powodu i nie ma dość siły, aby z tym zerwać.
Teraz, po nawróceniu, zrozumiałam, że moje problemy, w różnych sferach mojego życia,
wynikły z powodu długoletniego życia w grzechu i braku zrozumienia, że jestem związana z właśnie pozornie niewinnymi treningami mózgu : pozytywnym myśleniem, metodą Silwy, potem qui gong. Moja niewiedza i głupota spowodowały, że Bóg zsyłał mi przestrogi, ale ja, zaślepiona przez złe moce, nie słyszałam co On do mnie mówi: przez innych ludzi, przez złe zdarzenia, choroby, które mnie dotykały. Moje prośby i modlitwy nie dochodziły do Niego, bo był na mnie słusznie rozgniewany. Dopiero niedawno zrozumiałam, że moje wszystkie krzyże tak bardzo były mi potrzebne! Bóg bardzo chciał mojego prawdziwego nawrócenia! Dziękuję Ci za to Panie mój i Stwórco! „ Nie będę miała bogów innych przed Tobą” !!!

Psalm 86.
"Nakłoń swe ucho, wysłuchaj mnie, Panie,
Bo jestem nędzny i ubogi.
Strzeż mojego życia, bo jestem pobożny,
Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś Bogiem moim,
Panie, zmiłuj się nade mną,
Bo nieustannie wołam do Ciebie.
Rozraduj serce swego sługi,
Bo ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i pełen przebaczenia,
Pełen łaskawości dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją
I zważ na głos mej prośby!
Wołam do Ciebie w dniu mego utrapienia,
Bo Ty mnie wysłuchujesz.

Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie,
ani czegoś takiego, jak Twoje dzieło.
Przyjdą wszystkie ludy, które stworzyłeś,
i Tobie , Panie, pokłon oddadzą,
i będą sławiły Twe imię.
Boś Ty jest wielki i działasz cuda,
tylko Ty jesteś Bogiem.

Naucz mnie, Panie, Twej drogi,
bym postępował według Twojej prawdy;
skłoń moje serce ku bojaźni przed Twoim imieniem!
Będę Cię chwalił, Panie, mój Boże, z całego serca mojego
i na wieki będę sławił Twe imię,
bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie
i życie moje wyrwałeś z głębin Szeolu.

O Boże, pyszni przeciw mnie powstali
i zgraja gwałtowników czyha na me życie,
a nie mają względu na Ciebie.
Ale, Ty, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łagodnym,
nieskorym do gniewu, bogatym w łaskę i wierność.
Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną;
udziel Twej siły słudze swojemu
i ocal syna swej służebnicy!
Uczyń dla mnie znak - zapowiedź pomyślności,
ażeby ci, którzy mnie nienawidzą, ujrzeli ze wstydem,
ześ Ty, Panie, mi pomógł i pocieszył mnie."

Brak komentarzy: